Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «BOC Holdings»), ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 6 Οκτωβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε το διορισμό της Ελίζας Λειβαδιώτου ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. Ο διορισμός ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings.

Η κα Ελίζα Λειβαδιώτου είναι Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και είναι υπεύθυνη για τους τομείς Οικονομικής Διεύθυνσης, Διαχείρισης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων, Στρατηγικής και Corporate Finance, Σχέσεων με Επενδυτές & ESG, Εποπτικών Υποθέσεων, ως επίσης για τους τομείς Διαχείρισης Προσφορών, Συμβολαίων και Προμηθευτών και του τομέα Οικονομικών Ερευνών.

Ελίζα Λειβαδιώτου – Βιογραφικό

Υπό τη σημερινή της ιδιότητα, είναι υπεύθυνη για τους τομείς Οικονομικής Διεύθυνσης, Διαχείρισης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων, Στρατηγικής και Corporate Finance, Σχέσεων με Επενδυτές, Διαχείρισης Προσφορών και Συμβολαίων και Οικονομικών Ερευνών.

Η Ελίζα σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (MA Hons) με υποτροφία από το Cambridge Commonwealth Trust. Από το 1995 μέχρι το 1999 εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Arthur Andersen στο Cambridge, όπου απέκτησε τον τίτλο του Chartered Accountant και πήρε την πρώτη θέση παγκοσμίως στo Intermediate level και την έβδομη θέση στο Final level. Το 1999 επέστρεψε στην Κύπρο και εργοδοτήθηκε από την Τράπεζα Κύπρου αρχικά ως βοηθός του Ανώτερου Γενικού Διευθυντή Συγκροτήματος. Το 2005 διορίστηκε Διευθύντρια Οικονομικής Διεύθυνσης και Φορολογικού Σχεδιασμού και το 2012 ανέλαβε επιπρόσθετα και το τμήμα Στρατηγικής και Corporate Finance.

Το Δεκέμβριο του 2013, διορίστηκε Οικονομική Διευθύντρια Συγκροτήματος και τον Απρίλιο του 2016, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου από το 2006 μέχρι το 2018, ενώ διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής την περίοδο 2014-2016. Από τον Ιούνιο 2021 είναι μέλος της Επιτροπής Χρηματοικονομικών Υπηρεσιών του ICAEW του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter