Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής των επιχειρήσεων στους καταλόγους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ του νέου «Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025». Η εγγραφή στους καταλόγους γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 5.3-5.10 του Σχεδίου.

Συγκεκριμένα, θα καταρτιστούν δύο διαφορετικοί κατάλογοι ως ακολούθως:

  1. Κατάλογος ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ στον οποίο εγγράφονται οι εμπορευόμενοι που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α1, Α2 και Α3 του Σχεδίου Χορηγιών.
  2. Κατάλογος ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ στον οποίο εγγράφονται οι εμπορευόμενοι που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β1 και Β2 του Σχεδίου Χορηγιών.

Η εγγραφή στους δύο πιο πάνω καταλόγους είναι ανεξάρτητη. Κάθε εμπορευόμενος μπορεί να εγγραφεί σε έναν ή και στους δύο καταλόγους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή στους καταλόγους οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

  1. Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τηφόρμα προεγγραφής ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ, στην οποία θα δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που επιθυμούν να δημοσιοποιηθούν στους καταλόγους, καθώς και το προσωπικό/συνεργάτες τους στους οποίους θα δοθεί πρόσβαση στο σύστημα για σκοπούς υποβολής Ενημέρωσης Υλοποίησης Επενδύσεων των πελατών τους, και
  2. Να αποστείλουν ταχυδρομικώς κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ και τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ, ως προβλέπεται στο Σχέδιο Χορηγιών:

ΔΗΛΩΣΗ και ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΔΗΛΩΣΗ και ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων, οι επιχειρήσεις παρακαλούνται όπως πριν την αποστολή των πιο πάνω:

  • Μελετήσουν προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών και βεβαιωθούν ότι έχουν κατανοήσει τις πρόνοιες του και τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν ως ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ.
  • Μελετήσουν προσεκτικά τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ που θα υπογράψουν και βεβαιωθούν ότι έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο της συμφωνίας στην οποία θα συμβληθούν.
  • Βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ και της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ, και έχουν υπογράψει και μονογράψει όλα τα πεδία που απαιτούνται.

Διευκρινίζεται ότι:

  • Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ και ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η κάθε νομική οντότητα (πχ. εταιρεία) θεωρείται ξεχωριστή επιχείρηση και θα πρέπει να προβεί σε διαφορετική εγγραφή (προσοχή με θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες οι οποίες θα πρέπει να προβούν σε ξεχωριστή εγγραφή και να δηλώσουν διαφορετικούς χρήστες στους οποίους θα δοθεί πρόσβαση στο σύστημα).
  • Η υποβολή των πιο πάνω ΔΕΝ συνεπάγεται αυτόματη εγγραφή στους καταλόγους. Η εγγραφή στους καταλόγους θα ολοκληρωθεί και οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν σχετικά μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής.

Η δυνατότητα εγγραφής στους καταλόγους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγιών. Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Επιτροπή θα καταχωρεί τον εμπορευόμενο στον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ το αργότερο εντός ενός μηνός.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΑυξάνεται σε 22 εβδομάδες η άδεια μητρότητας – Eπίδομα τοκετού σε 30 ημέρες
Επόμενο άρθροΤα 50ευρα προτιμούν οι παραχαράκτες – 3 τρόποι για να αποφεύγετε τα πλαστά χαρτονομίσματα