Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του προγράμματος των Θερινών Δημόσιων Σχολείων (ΘΔΣ), την περίοδο  22 Ιουνίου 2021 – 23 Ιουλίου 2021, με στόχο την προσφορά ευκαιριών μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης, ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσουν πέντε καινούρια ΘΔΣ (δημοτικά και νηπιαγωγεία), διαμορφώνοντας έτσι τον αριθμό των ΘΔΣ σε 33 Δημοτικά Σχολεία και 13 Νηπιαγωγεία, τα οποία θα καλύπτουν και τις πέντε επαρχίες. Κατά την περσινή σχολική χρονιά λειτούργησαν ως ΘΔΣ 30 Δημοτικά Σχολεία και 11 Νηπιαγωγεία.

Το ωράριο λειτουργίας των ΘΔΣ θα είναι από τις 7:45 – 13:05 ή/και μέχρι τις 16:00, ανάλογα με την επιλογή φοίτησης των παιδιών.

Η εγγραφή στα ΘΔΣ είναι προαιρετική, όμως, σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια επιλέξει να φοιτήσει σε ΘΔΣ, η καθημερινή φοίτησή του/της είναι υποχρεωτική είτε μέχρι τις 13:05 είτε μέχρι τις 16:00. Επισημαίνεται ότι τα παιδιά που θα φοιτήσουν στα ΘΔΣ και θα επιλέξουν να παραμένουν καθημερινά μέχρι τις 16:00, οφείλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης, τα έξοδα της οποίας θα πρέπει να καταβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες τους. Τονίζεται ότι, για το μεσημεριανό γεύμα, η μεταφορά φαγητού από το σπίτι απαγορεύεται.

Τη φετινή σχολική χρονιά, το ΥΠΠΑΝ ενισχύει τον θεσμό των ΘΔΣ με την εισαγωγή του προγράμματος «Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία», στοχεύοντας στη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία, συνδυάζοντας τη δημιουργική απασχόληση με την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Δικαιούχοι θα είναι όλα τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία όλων των τάξεων, τα οποία δεν κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τη γλώσσα. Τονίζεται ότι όσα παιδιά επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πιο πάνω πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν καθημερινή φοίτηση στο ΘΔΣ και να τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης στα ΘΔΣ (από τις 7:45 μέχρι τις 13:05 ή μέχρι τις 16:00), όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά.

Δικαίωμα συμμετοχής στα ΘΔΣ, έχουν μόνο τα παιδιά, τα οποία κατά τη φετινή σχολική χρονιά φοιτούν:

(α) σε Δημόσια Δημοτικά Σχολεία στις τάξεις Α΄- Ε΄.Τα παιδιά της Στ΄ τάξης δεν δικαιούνται να συμπληρώσουν έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΘΔΣ, αφού θα έχουν πάρει απολυτήριο από το Δημοτικό Σχολείο στις 16/6/2021.

(β) σε Δημόσια Νηπιαγωγεία και έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2015, καθώς και παιδιά που φοιτούσαν στην προδημοτική τάξη με αναστολή φοίτησης.   

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε ΘΔΣ επιθυμούν να συμμετάσχει το παιδί τους, ανεξάρτητα εάν το συγκεκριμένο σχολείο ανήκει ή όχι στην εκπαιδευτική τους περιφέρεια. Προτεραιότητα θα δοθεί σε παιδιά Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και Δημόσιων Νηπιαγωγείων, τα οποία  εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:  

Α΄ Κατηγορία: 

 • Παιδιά υπό την προστασία/εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αφού προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
 • Παιδιά των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά από την αρμόδια Αρχή.
 • Παιδιά προερχόμενα από οικογένειες των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €20.000, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Ετήσιο Πιστοποιητικό Αποδοχών ή το κατάλληλο Πιστοποιητικό Ανεργίας.

Β΄ Κατηγορία:

 • Παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία φοιτούν σε Ειδική Μονάδα, με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΑΕ).
 • Παιδιά με σοβαρές ή πολλαπλές αναπηρίες.
 • Παιδιά προερχόμενα από οικογένειες, των οποίων, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τη συγκεκριμένη περίοδο είναι μεταξύ €20.001 – €30.000, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Γ΄ Κατηγορία: 

 • Παιδιά ορφανά.
 • Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών (4 παιδιά και άνω).
 • Παιδιά πενταμελών οικογενειών.

Δ΄ Κατηγορία: 

 • Παιδιά προερχόμενα από οικογένειες, των οποίων, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ €30.001 – €45.000, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Ε΄ Κατηγορία: 

 • Όσα τα παιδιά δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες.

Διευκρινίσεις:

Για την παραχώρηση θέσης σε κάθε ΘΔΣ, καθώς και για την ικανοποίηση της επιλογής σχολείου, προτεραιότητα θα δίνεται με βάση την κατηγορία στην οποία εμπίπτει το παιδί. Αν, για παράδειγμα, ένα παιδί εμπίπτει στην Α΄ Κατηγορία, δεν θα υπολογίζεται σε άλλη κατηγορία. Οι κατηγορίες θα εφαρμόζονται ανά επιλογή σχολείου.

Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια αδυνατεί να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα των ΘΔΣ, είτε λόγω κόπωσης είτε λόγω άλλων δυσκολιών, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συνεργαστούν με τους/τις εκπαιδευτικούς του ΘΔΣ για αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων.

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων, εκτός εάν:

(α) υπάρχει σχετικό διάταγμα του Οικογενειακού Δικαστηρίου που να καθορίζει το σχολείο όπου θα φοιτά το παιδί,

(β) η γονική μέριμνα, φύλαξη και φροντίδα (πλήρης κηδεμονία) του παιδιού (με σχετικό διάταγμα του δικαστηρίου) έχει ανατεθεί στον γονέα που αιτείται την εγγραφή του παιδιού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ΘΔΣ, καθώς και όλα τα απαραίτητα έντυπα/δηλώσεις βρίσκονται στην Ιστοσελίδα των ΘΔΣ:

http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio/index.html

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΣτην τελική ευθεία για τις Βουλευτικές Εκλογές
Επόμενο άρθροΣε λειτουργία από την 1η Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία