Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε η AstroBank τη χρονιά που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου του 2022 με το  καθαρό εισόδημα να ανέρχεται στα €12.2 εκατ., αυξάνοντας παράλληλα τα ίδια κεφάλαια στα €203.7 εκατ. Η κερδοφορία αντιπροσωπεύει απόδοση 6.2% επί των ιδίων κεφαλαίων, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 18%. Τα καθαρά εισοδήματα χωρίς τη συμπερίληψη μη επαναλαμβανομένων στοιχείων ανήλθαν στα €21.7 εκατ.

Σε δήλωση του με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank, κ. Αριστείδης Βουράκης, ανέδειξε ότι: «οι προσπάθειες της AstroBank τα τελευταία δύο χρόνια προς ένα επικεντρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο, εξορθολογισμένη λειτουργία, και ταχεία επίλυση εκκρεμοτήτων του παρελθόντος, απέφεραν πολύ ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το 2022. Με κεφάλαια άνω των €200 εκατ., ευρεία παρουσία Παγκύπρια και με βελτιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες, η AstroBank θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και Ιδιωτών» .

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και κερδοφορία

Η AstroBank κατέγραψε καθαρά εισοδήματα €12.2 εκατ. το 2022 σε σύγκριση με €3.3 εκατ. το 2021. Εξαιρουμένων μη επαναλαμβανομένων εξόδων ύψους €9.5 εκατ., που συμπεριλαμβάνουν €7.6 εκατ. Χρεώσεις Τερματισμού Υπηρεσιών της εταιρίας διαχείρισης ΜΕΧ και €1.9 εκατ. για σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης προσωπικού (€0.7 εκατ. το 2021), τα κέρδη για το 2022 ανέρχονται σε €21.7 εκατ. έναντι €3.9 εκατ. το 2021. Τα καθαρά εισοδήματα αντιπροσωπεύουν απόδοση 6.2% επί των μέσων ιδίων κεφαλαίων έναντι 1.7% το 2021.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2%, από €74.2 εκατ. σε €72,7 εκατ. Η αύξηση κατά 6,5% των καθαρών εσόδων από τόκους, από €48,1 εκατ. σε €51,2 εκατ., καθώς και τα σε μεγάλο βαθμό σταθερά καθαρά έσοδα από προμήθειες ύψους €16,9 εκατ., αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των λοιπών εσόδων από €9.1 εκατ. σε €4,6 εκατ. Η μείωση αντανακλά κυρίως τα κέρδη από την εξαγορά της Byblos Branch Λεμεσού το 2021 και τις προσαρμογές αποτίμησης επενδύσεων το 2022.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 11.8%, από €56,1 εκατ. το 2021 σε €49,6 εκατ. το 2022. Η μείωση αντανακλά κυρίως την εξάλειψη του κόστους διαχείρισης ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της εταιρείας διαχείρισης ΜΕΧ, και αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση άλλων διοικητικών δαπανών. Ως αποτέλεσμα των συνολικών προσπαθειών ελέγχου εξόδων, οι δαπάνες προσωπικού παρέμειναν σταθερές παρά τον αντίκτυπο της ετήσιας προσαύξησης. Οι αποσβέσεις παρέμειναν σε πτωτική πορεία.

Τα έσοδα πριν από τις προβλέψεις ανήλθαν στα €23.1 εκατ. το 2022 έναντι €18 εκατ. το 2022. Οι προβλέψεις και οι προσαρμογές αποτίμησης μειώθηκαν στα €3,7 εκατ. ευρώ έναντι €13.4 εκατ. το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τη βελτίωση από τις ανακτήσεις μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τράπεζας. Το 2022 αναγνωρίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €2.7 εκατ. σε σχέση με ζημίες παρελθόντων ετών.

Ισολογισμός και Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Το συνολικό ενεργητικό της AstroBank στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε €2.726 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση από €3.018 εκατ. το 2021, κυρίως λόγω της μερικής αποπληρωμής της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του προγράμματος TLTRO κατά €200 εκατ.

Τα καθαρά υπόλοιπα δανείων μετά από τις προβλέψεις μειώθηκαν από €1.137 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε €1.091 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αντανακλώντας τις σημαντικές ανακτήσεις από το μη εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο. Το σύνολο των νέων χορηγήσεων κατά την περίοδο αυτή ανήλθε σε περίπου €165 εκατ. Ο συνεχής νέος δανεισμός σε εταιρείες και ιδιώτες στην Κύπρο επιβεβαιώνει την ισχυρή προσήλωση της AstroBank στην κυπριακή οικονομία και την ισχυρή οικονομική της θέση που διευκολύνει τη νέα δανειακή δραστηριότητα.

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν στα €2.11 δισ. έναντι €2.19 δισ. τον προηγούμενο χρόνο, αντανακλώντας τις κινήσεις των καταθέσεων στο υφιστάμενο περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων.

Υποστηριζόμενος από κοινά ίδια κεφάλαια ύψους €203.7 εκατ., ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας αυξήθηκε στο 17.96% το 2022, από 16.58% το προηγούμενο έτος, λόγω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων μέσω κερδοφορίας και της σημαντικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο δείκτης Core Tier 1, που αποτελείται αποκλειστικά από κοινά ίδια κεφάλαια, διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 στο 16.54%, αντικατοπτρίζοντας τις ισχυρές εισφορές κεφαλαίου από τους μετόχους της AstroBank ύψους €115 εκατ. περίπου από το 2017.

Η ρευστότητα της AstroBank παρέμεινε ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με δείκτη κάλυψης 281% στο τέλος του 2022 και σταθερό δείκτη δανείων προς καταθέσεις 52%. Η Τράπεζα διατήρησε επίσης άμεση ρευστότητα και ρευστά διαθέσιμα ύψους €1.4 δις.

Ο δείκτης ΜΕΧ μειώθηκε σε 19.5% στις 31 Δεκεμβρίου 2022 από 25.6% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ η κάλυψη προβλέψεων παρέμεινε σταθερή στο 45%. Οι πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν σε €33.4 εκατ., με τις συνολικές πωλήσεις τα τελευταία δύο χρόνια να ανέρχονται σε €62,4 εκατ. Σημειώνεται ότι η AstroBank επιλύει τα ΜΕΧ μέσω εσωτερικών διαδικασιών, χωρίς πωλήσεις χαρτοφυλακίου.

Άλλες εξελίξεις κατά την διάρκεια του χρόνου

Στις 7 Οκτωβρίου 2022 η AstroBank ανέκτησε το 74.9% που είχε πωλήσει της πρώην QQuant Master Servicer Cyprus Limited, την οντότητα που διαχειριζόταν τα ΜΕΧ και τις πωλήσεις REO. Η συναλλαγή απαίτησε συνολικό τίμημα ύψους €13 εκατ., το κόστος του οποίου αντικατοπτρίζεται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις και την κεφαλαιακή θέση στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η AstroBank προχώρησε στην ενσωμάτωση της διαχείρισης ΜΕΧ στις δραστηριότητες της Τράπεζας για επίτευξη σημαντικών συνεργειών και στενότερου συντονισμού της λειτουργίας της με αυτή της ίδιας της Τράπεζας.

Τον Δεκέμβριο του 2022 η AstroBank εξέδωσε ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €5.2 εκατ. και US$9.8 εκατ. διάρκειας δύο ετών, τα οποία είναι επιλέξιμα για τις απαιτήσεις MREL της Τράπεζας. Τα ομόλογα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

ESG και ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Τράπεζα δεσμεύεται να λειτουργεί με οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει καταρτίσει και υλοποιεί αναβαθμισμένο πρόγραμμα ESG με σημαντικές βελτιώσεις στον Πυλώνα Διακυβέρνησης, δίνοντας παράλληλα μεγάλη βαρύτητα στον Πυλώνα του Περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την ήδη ισχυρή προσήλωση της AstroBank στον Κοινωνικό Πυλώνα. Μια μεγάλη γκάμα φιλικών προς το περιβάλλον δανειακών προϊόντων, σε συνδυασμό με την υλοποίηση σχεδίου για τη μείωση των εκπομπών πεδίου 1 (άμεσες από τη λειτουργία της) και πεδίου 2 (έμμεσες από τη χρήση ενέργειας) και την πλήρη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής ατζέντας στο επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, αποτελούν τον πυρήνα του Περιβαλλοντικού Πυλώνα.

Η AstroBank παραμένει προσηλωμένη στην παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες της, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Το 4ο τρίμηνο του 2023 θα παρουσιαστεί μια νέα εφαρμογή για κινητά, ένα νέο διαδικτυακό κανάλι, ενώ θα προχωρήσει η πλήρης ψηφιοποίηση των καρτών της Τράπεζας. Παράλληλα, θα αναληφθεί μια σειρά ενεργειών ψηφιοποίησης εσωτερικών διαδικασιών που θα καταστήσουν ακόμη πιο αποτελεσματική την εξυπηρέτηση των πελατών. Με τις ολοκληρωμένες νέες ψηφιακές πλατφόρμες και το ισχυρό δίκτυο σε 15 τοποθεσίες Παγκύπρια, η AstroBank φιλοδοξεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου.

Άλλα σημαντικά στοιχεία:
Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2022 2021 2020
€εκατ. €εκατ. €εκατ.
Καθαρά Έσοδα από Τόκους 51.2 48.1 49.7
Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες 16.9 16.9 14.4
Λοιπά Έσοδα 4.6 9.2 17.5
Σύνολο Εσόδων 72.7 74.2 81.5
Λειτουργικά Έξοδα -49.5 -56.8 -78.6
Λειτουργικά Κέρδη 23.1 18.0 2.9
Καθαρά Εισοδήματα χωρίς τη συμπερίληψη μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων 21.7 3.9 -13.0
Κέρδη μετά τη φορολογία 12.2 3.3 -18.1
Επενδύσεις και Ρευστότητα 1,411 1,658 1,525
Καθαρά Δάνεια 1,091 1,137 1,100
Σύνολο Ενεργητικού 2,726 3,018 2,833
Καταθέσεις Πελατών 2,112 2,192 2,106
Ίδια Κεφάλαια 204 189 187
Βασικοί Δείκτες Απόδοσης
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 1.9% 1.8% 2.1%
Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες / Συνολικά Έσοδα 23.2% 22.8% 17.6%
Δείκτης Κόστος προς Έσοδα 68.0% 77.8% 88.6%
Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 16.5% 15.3% 13.9%
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18.0% 16.6% 15.0%
Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων 19.5% 25.6% 30.3%
Δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων 45.0% 44.9% 43.9%
Ρευστά διαθέσιμα / Καταθέσεις 66.3% 75.0% 71.7%
Καθαρά Δάνεια / Καταθέσεις 51.6% 51.9% 52.3%
Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 281% 260% 246%
Μέση Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 0.4% 0.1% -0.7%
Μέση Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 6.2% 1.7% -9.8%

 

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΓΝΩΡΑ: Γιόρτασε τα 20χρονά της με εκδήλωση για το Public Speaking
Επόμενο άρθροΠρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia