Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τα κρούσματα και τις στενές επαφές έδωσε το Υπουργείο Υγείας.

  1. Τι σημαίνει κρούσμα κορωνοϊού;

Κρούσμα κορωνοϊού θεωρείται το άτομο που έχει θετικό αποτέλεσμα σε διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό (μοριακή εξέταση-PCR ή rapid test αντιγόνου).

  1. Τι πρέπει να κάνω εάν επιβεβαιωθώ ως κρούσμα από εξέταση για κορωνοϊό;

Όταν ενημερωθούμε για θετικό αποτέλεσμα από διαγνωστική εξέταση οφείλουμε αμέσως να αυτοπεριοριστούμε και να αναμένουμε επικοινωνία από την Ομάδα Ιχνηλάτησης του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, ενημερώνουμε τον Προσωπικό μας Ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη παρακολούθησης της κλινικής εικόνας του δικαιούχου του, σε τακτική βάση.

Δεν επιτρέπεται στο θετικό άτομο η έξοδος από το σπίτι και οι επισκέψεις. Σημειώνεται ότι το θετικό στον ιό άτομο απαγορεύεται να μεταβαίνει στα σημεία δειγματοληψίας των rapidtests. Ιδανικά, το άτομο θα πρέπει να διαμένει μόνο του στο σπίτι/χώρο ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να απομονώνεται σε δωμάτιο του σπιτιού, το οποίο δεν θα χρησιμοποιείται από τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού. Το δωμάτιο στο οποίο διαμένει το θετικό στον ιό άτομο θα πρέπει να αερίζεται ικανοποιητικά.

Παράλληλα, αρχίζουμε την καταγραφή των ατόμων με τα οποία είχαμε στενή επαφή και τους ενημερώνουμε, ώστε να αυτοπεριοριστούν αμέσως.

  1. Για πόσες μέρες θα πρέπει να παραμείνω σε αυτοπεριορισμό εάν είμαι κρούσμα κορωνοϊού;

Τα κρούσματα κορωνοϊού παραμένουν σε αυτοπεριορισμό για περίοδο 14 ημερών από την ημέρα έναρξης των συμπτωμάτων τους ή, εάν πρόκειται για ασυμπτωματικό άτομο, από την ημέρα της δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που το άτομο εκδηλώσει συμπτώματα σε οποιαδήποτε στάδιο των 14 ημέρων ενημερώνει σχετικά τον Προσωπικό του Ιατρό και έχει συχνή τηλεφωνική επικοινωνία.

  1. Πώς αποδεσμεύομαι από τον περιορισμό εάν είμαι θετικό περιστατικό;

Για την αποδέσμευση του θετικού κρούσματος, την ευθύνη έχει ο Προσωπικός Ιατρός στη βάση πρωτοκόλλου που έχει κοινοποιηθεί στους γιατρούς από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης.

Σε περίπτωση που το άτομο δεν έχει Προσωπικό Ιατρό, αποδεσμεύεται από την Ομάδα Αποδέσμευσης του Υπουργείου Υγείας.

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, με την αποδέσμευσή τους, όλα τα κρούσματα λαμβάνουν γραπτό μήνυμα που αναγράφει την ημέρα αποδέσμευσης. Άδεια ασθενείας δίνεται από τον Προσωπικό Ιατρό.

  1. Πότε θεωρούμαι στενή επαφή κρούσματος;

Στενή επαφή κρούσματος είναι το άτομο που, μεταξύ άλλων:

Συγκατοικεί με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Έχει άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα (π.χ. χειραψία).

Έχει επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων με διάρκεια μεγαλύτερη των 15 λεπτών.

Συναντήθηκε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας, κινηματογράφο, χώροι αναμονής νοσηλευτηρίων, κοκ) με κρούσμα κορωνοϊού σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων με διάρκεια μεγαλύτερη των 15 λεπτών.

  1. Ποιος θα με ενημερώσει ότι είμαι στενή επαφή κρούσματος;

Όταν ένα άτομο διαγνωστεί θετικό στον ιό οφείλει να ενημερώσει όλα τα άτομα με τα οποία είχε στενή επαφή (βλ. απάντηση στην ερώτηση 5) την περίοδο 48 ώρες πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων ή πριν τη δειγματοληψία από την οποία προκύπτει το θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, καταγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας των στενών επαφών και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Ομάδα Ιχνηλάτησης.

  1. Τι πρέπει να κάνω όταν ενημερωθώ ότι είμαι στενή επαφή κρούσματος;

Μόλις ένα άτομο ενημερωθεί ότι είναι στενή επαφή κρούσματος οφείλει να αυτοπεριοριστεί στην οικία του ή σε χώρο ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού του. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σπίτι ή οι επισκέψεις για τα άτομα που αξιολογούνται ως στενές επαφές. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο άτομο που θεωρείται στενή επαφή να μεταβαίνει στα σημεία δειγματοληψίας των rapid tests.

  1. Για πόσες μέρες ισχύει ο περιορισμός για τις στενές επαφές;

Οι στενές επαφές παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα ανεξαρτήτως αποτελέσματος της εργαστηριακής εξέτασης στην οποία υποβάλλονται. Η ημέρα επαφής με το κρούσμα ορίζεται ως ημέρα «0».

Οι στενές επαφές υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση (PCRtest) μετά από διευθέτηση ραντεβού από τα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας και παράλληλα λαμβάνουν οδηγίες μέσω γραπτού μηνύματος για αυτοπεριορισμό.

Οι στενές επαφές μπορούν να αποδεσμευτούν νωρίτερα των 14 ημέρων ΜΟΝΟ εφόσον υποβληθούν με ιδία έξοδα σε μοριακή εξέταση (PCR τεστ) σε εγκεκριμένο ιδιωτικό κλινικό εργαστήρι την 7η ημέρα του περιορισμού τους, και εφόσον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Τονίζεται ότι δεν γίνεται αποδεκτό το αποτέλεσμα από rapid test αντιγόνου.

Εάν άτομο που θεωρείται στενή επαφή εκδηλώσει συμπτώματα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της απομόνωσης του, οφείλει άμεσα να επικοινωνήσει με τον Προσωπικό του Ιατρό και να τον ενημερώσει ότι είναι στενή επαφή κρούσματος.

  1. Σε ποιες περιπτώσεις απαλλάσσομαι από τον περιορισμό εάν αξιολογηθώ ως στενή επαφή κρούσματος;

Ένα άτομο απαλλάσσεται από τον υποχρεωτικό περιορισμό εάν αξιολογηθεί ως στενή επαφή κρούσματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Άτομα που έχουν συμπληρώσει το σχήμα εμβολιασμού τους με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα αδειοδοτημένα εμβόλια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει παρέλθει διάστημα 14 ημερών από τη λήψη της τελευταίας δόσης του εμβολίου.

Άτομα που έχουν αποδεσμευτεί ως θετικά κρούσματα εντός 6 μηνών.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΜας έπνιξε και σήμερα η σκόνη
Επόμενο άρθροΜόνο 8.811 τουρίστες στην Κύπρο τον Μάρτιο