Εκμίσθωση κρατικής γης στο Βατικανό για ανέγερση πρεσβείας αποφάσισε σήμερα μεταξύ άλλων το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η εκμίσθωση κρατικής γης στην Κυβέρνηση του Βατικανού για ανέγερση Πρεσβείας στη Λευκωσία. Το τεμάχιο βρίσκεται στην Αγλαντζιά. Η Κυβέρνηση του Βατικανού θα προβεί στην ανέγερση του οικοδομήματος μέσα σε περίοδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Μίσθωσης, αφού εξασφαλίσει προηγουμένως, όλες τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter