Πρώτη Προθεσμία Αιτήσεων στις 20 Δεκεμβρίου 2021

 

Το Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023, στους ακόλουθους κλάδους:

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου διατηρεί μικρό αριθμό φοιτητών επιπέδου Μάστερ, τους οποίους ενσωματώνει πλήρως στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών, να έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές και να διεξάγουν έρευνα με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες. Απόφοιτοι των προγραμμάτων μας κατέχουν ήδη θέσεις στον ακαδημαϊκό́ χώρο και στη βιομηχανία, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Ινστιτούτο Κύπρου θα προσφέρει ακαδημαϊκές υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, τα προσόντα και το ενδιαφέρον για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο. Η γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων είναι η Αγγλική, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η πρώτη προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 20 Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα, κατά την εξέταση των αιτήσεων για υποτροφία στους υποψήφιους που θα υποβάλλουν αίτηση έως τις 20 Δεκεμβρίου.

 

Θα ακολουθήσουν ακόμη δύο προθεσμίες: 1η Απριλίου 2022 και 3η Ιουλίου 2022 (για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπρόσθετες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.cyi.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή και τηλεφωνικώς στο +357 22208614.

Τα προγράμματα είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines).

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter