Οι χώρες της ΕΕ επενδύουν σε δράσεις για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των νέων

 

Η πανδημία COVID-19 είχε πρωτοφανή αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των νέων. Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, μια νέα έκθεση της ΕΕ αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετώπισαν τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία στην ψυχική και συναισθηματική ευεξία των νέων. Η έρευνα αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας και τη μείωση του στίγματος λόγω ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν μια προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά την ψυχική υγεία των νέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας[1]. Ένα από τα συνηθέστερα μέτρα που ελήφθησαν ήταν η ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, τόσο μέσω της αύξησης του αριθμού των ψυχολόγων και των συμβούλων που είναι διαθέσιμοι για τους μαθητές, όσο και μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού των σχολείων για να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σημάδια ψυχικής αναστάτωσης και να την αντιμετωπίζουν.

Η Mariya Gabriel, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Όλοι μας τρέφουμε βαθύ ενδιαφέρον για τη συναισθηματική ευεξία των νέων μας. Μετά από μια πανδημία και ενώ ο πόλεμος μαίνεται στα ευρωπαϊκά εδάφη, αυτή η έκθεση για την ψυχική υγεία των νέων έρχεται τη σωστή στιγμή. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν την πρόκληση αυτή με σοβαρότητα και έχουν θεσπίσει μέτρα για την υποστήριξη των νέων, ιδίως στο σχολείο. Αυτές οι προσπάθειες χρειάζεται να συνεχιστούν, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην ευημερία των νέων, τώρα και τα επόμενα χρόνια, και η Επιτροπή θα είναι πάντα εδώ για να παρέχει υποστήριξη.»

Στην Κύπρο, η διοργάνωση διαδικτυακών εργαστηρίων (‘Ομάδων Τηλεδιάσκεψης’) ήταν ανάμεσα στις δράσεις για την αναγνώριση της ψυχικής υγείας και την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Συγκεκριμένα, ειδικοί και νέοι προσκλήθηκαν από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) να συζητήσουν την κατάσταση της ψυχικής υγείας των νέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τρόπους διαχείρισής της. Διεξήχθησαν επίσης συζητήσεις στο Facebook Live για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται και για την υποστήριξη της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Τον Μάιο του 2020, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ανακοίνωσε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα χρηματοδότησης – “ReCOVer20” – για να αντιμετωπίσει της επιπτώσεις της πανδημίας. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η κινητοποίηση των ίδιων των νέων, έτσι ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις, οι οποίες θα αναδεικνύουν το αίσθημα της αλληλεγγύης και της έμπρακτης στήριξης σε άτομα, ομάδες ατόμων και κοινότητες που έχουν επηρεαστεί από την κρίση της πανδημίας. Το πρόγραμμα, που απευθυνόταν σε νέους έως 35 ετών, χρηματοδότησε πιλοτικά έργα σε τοπικό επίπεδο σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας. Τα έργα περιλάμβαναν την παραγωγή βίντεο ή ταινιών μικρού μήκους με θέμα τις ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας στους εφήβους και τους νέους με αναπηρίες.

Παράλληλα με τις προσπάθειες των κρατών μελών όπως της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 2022 Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, σε αναγνώριση των θυσιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι νέοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Μια έρευνα στο πλαίσιο του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου, τον Μάιο του 2022, δείχνει ότι οι νέοι σε 16 από τα 27 κράτη μέλη θεωρούν ότι η σημαντικότερη προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι η βελτίωση της ψυχικής και της σωματικής υγείας και ευεξίας των νέων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους νέους να συμβάλουν στη διαμόρφωση της ΕΕ ως μελλοντικοί ηγέτες της Ευρώπης. Μέσω μιας ειδικής Πλατφόρμας της Φωνής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει τι έχουν να πουν οι νέοι και τους ζητά να μοιραστούν τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις ιδέες τους. Με βάση όλες τις απόψεις που έχουν καταγραφεί στην κατηγορία «Υγεία, ευεξία και αθλητισμός», ο ένας στους τρεις νέους χρησιμοποιεί την πλατφόρμα προκειμένου να απευθύνει έκκληση για αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ψυχική υγεία και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «ένα έτος αφιερωμένο στην ενδυνάμωση εκείνων που έχουν αφιερώσει τόσο πολλά στους άλλους», όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021. Επομένως, είναι ένα έτος πλήρως αφιερωμένο στους νέους, με στόχο την ενδυνάμωση, την ενθάρρυνση και τον εμπλουτισμό τους με νέες ευκαιρίες και νέους τρόπους συμμετοχής, καθώς και ανάληψης ενεργού ρόλου ως πολίτες στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο ενός γενικού στόχου, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας επιδιώκει να ενθαρρύνει όλους τους νέους να μιλήσουν ελεύθερα και να έχουν ενεργή συμμετοχή, εκφράζοντας δημόσια το όραμα και τις ελπίδες τους για το μέλλον της Ευρώπης σε σχέση με τα βασικά θέματα του Έτους[2]. Ένας από τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 είναι η ενίσχυση της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής τους υγείας. Αυτό συμβαδίζει πλήρως με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία κατά την περίοδο 2019-2027, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας και στη μείωση του στίγματος λόγω ζητημάτων ψυχικής υγείας, προωθώντας έτσι την κοινωνική ένταξη όλων των νέων.

Επίσης, το Έτος στοχεύει στην προβολή και στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, με παράλληλη διάδοση μηνυμάτων αλληλεγγύης στο νεανικό κοινό, καθώς και υποστήριξη της Ουκρανίας μέσω δραστηριοτήτων κάθε είδους.

Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας χαρακτηρίζεται από ένα πνεύμα συνδημιουργίας και πολλαπλής συμμετοχής, στο οποίο συμβάλλουν ενεργά εκατοντάδες οργανώσεις και ενδιαφερόμενοι φορείς της νεολαίας. Αυτό μεταφράζεται σε πολλές εθνικές και τοπικές δράσεις –με περισσότερες από 4.000 δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη να έχουν ήδη δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας– οι οποίες φέρνουν τους νέους σε επαφή μεταξύ τους, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια του Έτους με θετικό και ουσιαστικό τρόπο.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΠαραιτήθηκε ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος – Στροφή προς Χριστοδουλίδη
Επόμενο άρθροΟι Ευρωπαίοι πολίτες συμφωνούν στο ότι χρειάζεται προσπάθεια για μια πιο δίκαιη πράσινη μετάβαση