Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα διαχείρισης των αποθεμάτων οίνου που δημιουργείται στις οινοποιητικές επιχειρήσεις από τις περισσές ποσότητες παραγόμενου οίνου από την εσοδεία του 2022, προτίθεται να εφαρμόσει Σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους μέχρι €200.000. Το εν λόγω Σχέδιο, θα πρέπει, πριν εφαρμοστεί, να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι βασικές πρόνοιες του Σχεδίου:

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι στο Σχέδιο είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι καταχωρισμένες το μητρώο οινοποιών του Τμήματος Γεωργίας και

  • δημιουργούν αποθέματα οίνου/γλεύκους προερχόμενων από οινοποίηση σταφυλιών της ποικιλίας «Ξυνιστέρι» εσοδείας 2022 σε ποσότητα που να είναι ίση ή περισσότερη από 120 εκατόλιτρα, ή/και
  • δημιουργούν αποθέματα οίνου/γλεύκους προερχόμενων από την οινοποίηση σταφυλιών της ποικιλίας «Ντόπιο Μαύρο» εσοδείας 2022 σε ποσότητα που είναι ίση ή περισσότερη από 5.000 εκατόλιτρα.

Σημείωση: Η υπολογιζόμενη παραγόμενη ποσότητα οίνου και για τις δύο ποικιλίες αντιστοιχεί σε αναλογία σταφυλιού προς οίνο 1Kg προς 0,6 L. Καμία άλλη αναλογία δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οικονομική Στήριξη: Η ενίσχυση θα χορηγείται υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης και θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022. Το μέγιστο συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το Σχέδιο ανέρχεται στις €200.000, εκ των οποίων €170.000 προορίζονται για τα αποθέματα της ποικιλίας «Ξυνιστέρι» και €30.000 για τα αποθέματα της ποικιλίας «Ντόπιο Μαύρο». Σε περίπτωση μη διάθεσης των πιο πάνω ποσών σε μια δράση, δύναται να μεταφερθούν στην άλλη δράση, δεδομένου ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου παραμένει ο ίδιος.

Θα παραχωρείται ενίσχυση προς τις οινοποιητικές επιχειρήσεις ύψους:

–      €25 / εκατόλιτρο οίνου ή/και γλεύκους προερχόμενων από σταφύλια της ποικιλίας «Ξυνιστέρι», για όσα αποθέματα δημιουργούνται από παραλαβές σταφυλιών από 04.10.2022 και εντεύθεν, καθώς αυτά θεωρούνται ότι δημιουργούν τις περισσές ποσότητες. Η συνολική ποσότητα που θα τύχει ενίσχυσης δεν θα ξεπερνά το 25% των συνολικών αποθεμάτων οίνου/γλεύκους της αναφερόμενης ποικιλίας που θα δημιουργηθούν από τη φετινή εσοδεία. Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού (€170.000) θα γίνεται μείωση του ποσού ενίσχυσης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο προϋπολογισμός εντός του εγκεκριμένου ποσού.

–      €6 / εκατόλιτρο οίνου ή/και γλεύκους προερχόμενων από σταφύλια της ποικιλίας «Ντόπιο Μαύρο» για όσα αποθέματα δημιουργούνται από παραλαβές σταφυλιών από 04.10.2022 και εντεύθεν, Η συνολική ποσότητα που θα τύχει ενίσχυσης δεν θα ξεπερνά το 25% των συνολικών αποθεμάτων οίνου/γλεύκους της αναφερόμενης ποικιλίας που θα δημιουργηθούν από τη φετινή εσοδεία. Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού (€30.000) θα γίνεται μείωση του ποσού ενίσχυσης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο προϋπολογισμός εντός του εγκεκριμένου ποσού.

Διαδικασία Εφαρμογής: Η Αρμόδια Αρχή θα ανακοινώσει την έναρξη του Σχεδίου και θα προβεί σε σχετική ενημέρωση των αιτητών. Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής να συνοδεύεται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δηλώσεις και βεβαιώσεις. Η αίτηση εξετάζεται εάν πληροί τις απαιτήσεις του Σχεδίου και εάν ο δικαιούχος προσκόμισε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ολοκλήρωσης της δράσης. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2022.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Αμπελουργίας και Οινολογίας του Τμήματος Γεωργίας στο τηλ. 25877010.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροMoody’s: Αναβάθμιση της Ελληνικής Τράπεζας
Επόμενο άρθροΣτα €184,8 εκ. οι δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο το 2020