Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα έναν νέο κανονισμό για την περιαγωγή.

Σε μια εποχή που οι μη ουσιώδεις μετακινήσεις αποθαρρύνονται, αυτό αποτελεί σημαντική ενέργεια προετοιμασίας για ένα μέλλον πιο φωτεινό. Ο νέος κανονισμός θα παρατείνει για άλλα 10 χρόνια τους ισχύοντες κανόνες που πρόκειται να λήξουν το 2022.

Ο κανονισμός θα εξασφαλίσει επίσης καλύτερες υπηρεσίες περιαγωγής για τους ταξιδιώτες και τις ταξιδιώτισσες. Για παράδειγμα, οι καταναλώτριες και οι καταναλωτές θα δικαιούνται την ίδια ποιότητα και ταχύτητα της σύνδεσής τους με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό όπως και στη χώρα τους, όπου διατίθενται ισοδύναμα δίκτυα. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την ενημέρωση σχετικά με εναλλακτικά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες, ενώ θα αυξήσουν και την ενημέρωση των καταναλωτών και των καταναλωτριών σχετικά με πιθανά τέλη από τη χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή.

Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας (με χρέωση εσωτερικού)

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, οι μισοί Ευρωπαίοι πολίτες που διαθέτουν κινητό τηλέφωνο ταξίδεψαν σε άλλη χώρα της ΕΕ την τελευταία διετία. Χάρη στον ισχύοντα κανονισμό για την περιαγωγή, τα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ καταργήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2017 και, έκτοτε, σχεδόν 170 εκατομμύρια πολίτες απολαμβάνουν δωρεάν περιαγωγή και οφέλη από τη διατήρηση της σύνδεσης ενόσω ταξιδεύουν στην ενιαία αγορά. Η χρήση περιαγωγής δεδομένων αυξήθηκε επί 17 το καλοκαίρι του 2019, σε σύγκριση με το καλοκαίρι πριν από την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής (καλοκαίρι του 2016). Η ταχεία και τεράστια αύξηση της κίνησης περιαγωγής από τον Ιούνιο του 2017 δείχνει ότι η κατάργηση των τελών περιαγωγής έχει αποδεσμεύσει τις αναξιοποίητες δυνατότητες της ζήτησης για χρήση κινητών επικοινωνιών από ταξιδιώτες και ταξιδιώτισσες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Οι ισχύοντες κανόνες λήγουν στις 30 Ιουνίου 2022 και οι συνθήκες στην αγορά κινητών τηλεπικοινωνιών εξακολουθούν να μην ευνοούν τη βιώσιμη «περιαγωγή σαν στο σπίτι» για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς και για τους πελάτες και τις πελάτισσες όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παραταθούν οι κανόνες.

Ίδια ποιότητα υπηρεσιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 33% των ατόμων όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό εντός ΕΕ, δήλωσαν ότι είχαν χαμηλότερη ταχύτητα στο κινητό διαδίκτυο από ό,τι συνήθως στη χώρα τους και το 28% ότι το πρότυπο δικτύου ήταν χαμηλότερο από ό,τι στη χώρα τους (π.χ. 3G αντί 4G). Οι νέοι κανόνες που προτείνονται σήμερα έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την ίδια ποιότητα υπηρεσιών όπως και στη χώρα τους. Αυτό σημαίνει ότι εάν η συνδρομή τους παρέχει ταχύτητες 4G και όλο και περισσότερο 5G, δεν θα πρέπει να έχουν χαμηλότερες ταχύτητες δικτύου κατά την περιαγωγή, οπουδήποτε και αν είναι διαθέσιμα τα δίκτυα αυτά. Όσον αφορά τις υπηρεσίες 5G, οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες κατά την περιαγωγή. Επιπλέον, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στη χώρα επίσκεψης θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες και τις γενεές δικτύου κατόπιν εύλογου αιτήματος πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής.

Αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό

Ο προτεινόμενος κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι πελάτες και οι πελάτισσες περιαγωγής μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να επωφελούνται από τη διαβίβαση δεδομένων για τον εντοπισμό του ατόμου που καλεί αδιάλειπτα και ατελώς, μεταξύ άλλων και με μέσα εκτός των φωνητικών κλήσεων, όπως τα SMS ή οι εφαρμογές έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, οι ταξιδιώτισσες και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τα μέσα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως εκείνες που έχουν σχεδιαστεί για άτομα με αναπηρία, στη χώρα της ΕΕ που επισκέπτονται.

Πρόληψη απροσδόκητα υψηλών δαπανών και λογαριασμών

Κατά την περιαγωγή, οι ταξιδιώτισσες και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ασφάλεια αριθμούς κλήσης για πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως γραφεία τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών αεροπορικών ή ασφαλιστικών εταιρειών, ή ακόμη και αριθμούς ατελών κλήσεων, οι οποίοι μπορεί να συνοδεύονται από απροσδόκητες χρεώσεις περιαγωγής. Οι νέοι κανόνες περιαγωγής καλούν τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στους καταναλωτές και στις καταναλώτριες σχετικά με το αυξημένο κόστος που ενδέχεται να συνεπάγεται η χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή.

Βιωσιμότητα περιαγωγής για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίζουν ότι η περιαγωγή χωρίς τέλη και τα αυξημένα οφέλη για τις καταναλώτριες και τους καταναλωτές είναι βιώσιμα για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Οι κανόνες προβλέπουν περαιτέρω μειώσεις στις τιμές περιαγωγής χονδρικής – στις τιμές που χρεώνουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μεταξύ τους για τη χρήση του δικτύου τους όταν οι πελάτες και οι πελάτισσές τους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Τα ανώτατα όρια τιμών μεταξύ των εν λόγω εταιρειών καθορίζονται σε επίπεδο που τους επιτρέπει να ανακτούν το κόστος παροχής υπηρεσιών περιαγωγής. Ταυτόχρονα, διατηρούνται τα κίνητρα για επενδύσεις σε δίκτυα και αποφεύγεται η στρέβλωση του εγχώριου ανταγωνισμού στις αγορές των χωρών επίσκεψης.

Η Επιτροπή επανεξέτασε πρόσφατα τον κανονισμό που κατάργησε τα τέλη περιαγωγής από τον Ιούνιο του 2017 για αρχικό χρονικό διάστημα πέντε ετών. Οι εκθέσεις επανεξέτασης έδειξαν ότι οι πολιτικές «εύλογης χρήσης», ή τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να αποτραπεί η κατάχρηση της περιαγωγής, καθώς και το σύστημα έκτακτων παρεκκλίσεων από τους κανόνες, λειτουργούν για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στις εθνικές αγορές, στις εν λόγω εταιρείες, καθώς και στους καταναλωτές και τις καταναλώτριες.

Η επανεξέταση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα για τη ρύθμιση των τιμών μεταξύ των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να είναι αναγκαία για τη εξασφάλιση της βιωσιμότητας της περιαγωγής.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι η ζήτηση για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην ΕΕ και στον ΕΟΧ έχει αυξηθεί ραγδαία μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης δημόσια διαβούλευση, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020, για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής και χονδρικής και με τον αντίκτυπο της παράτασης των εν λόγω κανόνων.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροH&M: Ανοίγει νέο κατάστημα στην Κύπρο το καλοκαίρι
Επόμενο άρθροΝέα στρατηγική της ΕΕ για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή