Πως αντιμετωπίζονται οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις χωρίς να θυσιάζεται η μακροπρόθεσμη εταιρική στρατηγική

 

Οι επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας θα χρειαστεί να επικεντρωθούν και πάλι στον έλεγχο των εξόδων τους, λόγω του πληθωρισμού. Ωστόσο η συγκράτηση του κόστους θα μπορούσε να καταστεί ακόμη και καταστροφική, επηρεάζοντας αρνητικά τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Των Νίκου Θεοδούλου, Συνέταιρος – Επικεφαλής Τομέα Τηλεπικοινωνιών, PwC Κύπρου & Λεωνίδα Σταυρόπουλου, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Γι’ αυτό τα κόστη δεν πρέπει απλά να συγκρατούνται, αλλά να ανακατανέμονται σε τομείς που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.

Στην πρόσφατη έκθεση της PwC, Striking the Right Balance, μελετώνται οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, συνεπεία του αυξανόμενου πληθωρισμού. Προτείνονται τρεις δράσεις:

  • Η αναθεώρηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων
  • Η διαφοροποίηση της αλυσίδας αξίας με σκοπό την επανεκτίμηση του κόστους
  • Η εστίαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με έμφαση στη βελτίωση της λειτουργικότητας

Οι επιπτώσεις

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς, στους οποίους  οι τηλεπικοινωνίες αναμένεται να αισθανθούν την πληθωριστική πίεση:

  1. Μειωμένη ζήτηση: Καθώς ο πληθωρισμός ασκεί πίεση σε εταιρικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών προσπαθούν να μετριάσουν το πρόβλημα, μέσω της επικέντρωσής τους σε προϊόντα χαμηλού κόστους και αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική.
  2. Αύξηση μισθολογικών απαιτήσεων: Οι απαιτήσεις αυτές οφείλονται στον πληθωρισμό αλλά και στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Οι πάροχοι από τη μια πλευρά θα πρέπει να διατηρήσουν το ανθρώπινο ταλέντο και από την άλλη θα πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.
  3. Ανελαστικότητα κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) και μακροπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις: Το Capex αυξάνει την πίεση λόγω του 5G και της ανάπτυξης οπτικών ινών που οδηγούν σε αυξημένο κόστος χρηματοδότησης. Επιπλέον, υπάρχουν ανελαστικές δαπάνες από μακροχρόνια συμβόλαια προμηθευτών, όπως υποθαλάσσιες διασυνδέσεις καλωδίων και ψηφιακή αναβάθμιση.
  4. 4. Πιέσεις στην αλυσίδα τροφοδοσίας: Υπάρχουν ελλείψεις σε βασικές πρώτες ύλες, όπως τα μικροτσίπ και οι ημιαγωγοί. Ελλείψεις υπάρχουν επίσης και σε πιο συνηθισμένα αντικείμενα όπως ο χάλυβας, το PVC, και το γυαλί που χρησιμοποιούνται σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οπτικές ίνες.

Τα επόμενα βήματα

Η επανεξέταση προτεραιοτήτων και η απλοποίηση προϊόντων συμβάλλουν στην  ευελιξία και στην επικέντρωση στις πιο υποσχόμενες πηγές εσόδων. Η δημιουργία ενός αυστηρά καθορισμένου προϊοντικού καταλόγου βοηθά τα κανάλια πωλήσεων και τις ομάδες διαχείρισης  της αξίας των πελατών να αποδώσουν καλύτερα.

Επιπλέον θα πρέπει να δίνεται έμφαση σε νέες ευκαιρίες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν αξία. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν μοναδικές ευκαιρίες να δημιουργήσουν έσοδα από δεδομένα.

Η αναζήτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας και η αναθεώρηση του κόστους είναι στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στα επόμενα βήματα. Επιπλέον, είναι αναγκαία η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της λογοδοσίας και της απόδοσης της επένδυσης (ROI). Σύμφωνα με έρευνα της PwC, οι τηλεπικοινωνίες μπορεί να σπαταλούν έως και 20% σε capex ετησίως. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης χρειάζονται:

  • λήψη αποφάσεων χωρίς συναισθηματισμούς, με υιοθέτηση διαφανών εργαλείων κεφαλαιακού σχεδιασμού

– ισχυροί εσωτερικοί έλεγχοι, π.χ. σε αποθέματα, πάγια στοιχεία ενεργητικού και διαδικασίες

– σαφής λογοδοσία διαχειριστών κεφαλαιουχικών έργων με προκαθορισμένους στόχους (KPIs)

Ο έλεγχος δαπανών προς τρίτους και η παροχή εναλλακτικών λύσεων χαμηλότερου κόστους, όπου είναι εφικτό, καθώς και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία στο σύστημα προμηθειών είναι θέματα που πρέπει να εξεταστούν.

Σε ένα άλλο διαφορετικό πλαίσιο, η αυτονομία των ομάδων εργασίας αποτελεί καταλύτη για την γρήγορη επίλυση προβλημάτων. Συνεπώς, είναι σημαντική η εκπαίδευση  των ομάδων ώστε να βλέπουν τα προβλήματα ως ευκαιρίες για καινοτομία και εφαρμογή δημιουργικής σκέψης, με ευέλικτες διαδικασίες, όπως συμβαίνει  συχνά στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η  επιβράβευση της δημιουργικότητας και των νέων ιδεών μπορεί να δώσει πρόσθετα κίνητρα.

Τέλος, η δημιουργία  ευέλικτων ομάδων, που να εκτείνονται σ’ ολόκληρο το φάσμα του οργανισμού μπορεί να βοηθήσει στο σπάσιμο των σιλό μεταξύ των ομάδων και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξη που αναπόδραστα θα φέρει αποτελέσματα.

Το ψηλό επίπεδο αβεβαιότητας γύρω από τον πληθωρισμό αναμένεται να συντηρήσει το θέμα της αναζήτησης λύσεων σ’ αυτό το πρόβλημα ψηλά στην ατζέντα των διοικήσεων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για αρκετό καιρό ακόμη.

Σημείωση: Το κείμενο είναι βασισμένο σε έρευνα και άρθρο τού Ράσελ Τέιλορ, επικεφαλής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών στην PwC, Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΆρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις εκταρικές επιδοτήσεις 
Επόμενο άρθροΒράβευση των διακριθέντων στο διαγωνισμό «Σκέψου Εξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλo»