Στόχος η αύξηση του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά τεχνολογιών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές

 

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τη θέση του επί της νομοθεσίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής τεχνολογιών που απαιτούνται για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η νομοθετική πράξη για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών θέτει ως στόχο η Ευρώπη να παράγει το 40% των ετήσιων αναγκών της σε τεχνολογίες μηδενικού ισοζυγίου έως το 2030, με βάση τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και να παράγει το 25% της παγκόσμιας αγοράς. Αποσκοπεί επίσης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σε αυτές τις τεχνολογίες.

Μέσω των τροποποιήσεων που προτείνει το Κοινοβούλιο για την νομοθεσία, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, των υλικών και των μηχανημάτων για την παραγωγή τεχνολογιών μηδενικού ισοζυγίου. Προτείνεται επίσης ένας ευρύτερος, πιο ολοκληρωμένος κατάλογος των τεχνολογιών που πρέπει να καλύπτονται, ο οποίος θα επικαιροποιείται τακτικά. Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης και σύντηξης, τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα και συγκεκριμένες βιομηχανικές τεχνολογίες.

«Βιομηχανικές κοιλάδες»: βιομηχανικές ζώνες μηδενικών καθαρών εκπομπών

Το σχέδιο νομοθεσία διατηρεί δύο ταξινομήσεις έργων: έργα παραγωγής μηδενικής καθαρής τεχνολογίας και στρατηγικά έργα μηδενικού ισοζυγίου. Αποσκοπεί επίσης στον εξορθολογισμό της διαδικασίας αδειοδότησης, καθορίζοντας χρονοδιάγραμμα 9 έως 12 μηνών για τα «κανονικά» έργα και 6 έως 9 μηνών για την έγκριση στρατηγικής σημασίας έργων. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη δημιουργία πρωτοβουλιών «βιομηχανικών κοιλάδων», επιταχύνοντας τη διαδικασία αδειοδότησης με την ανάθεση τμημάτων της συλλογής στοιχείων περιβαλλοντικής αξιολόγησης στα κράτη μέλη.

Η νομοθεσία θα διαθέσει χρηματοδότηση από τα έσοδα των εθνικών συστημάτων εμπορίας εκπομπών και για τα πιο στρατηγικά σημαντικά έργα μέσω της Πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP), το οποίο αποτελεί βήμα προς ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

«Με την έγκριση αυτής της πρότασης, οι ευρωβουλευτές δείχνουν ότι παίρνουν στα σοβαρά το στόχο να καταστεί η Ευρώπη κατάλληλη για βιομηχανική παραγωγή. Χωρίς αυτά τα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στη βιομηχανία και την καινοτομία μας, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της αποβιομηχάνισης. Αυτή η πρόταση δείχνει ότι μπορούμε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο αυτό», δήλωσε ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Christian Ehler (ΕΛΚ, Γερμανία).

Η πρόταση του Κοινοβουλίου για την τελική μορφή της νομοθεσίας εγκρίθηκε με 376 ψήφους υπέρ, 139 κατά και 116 αποχές. Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει επίσης τη θέση του, μπορούν να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την τελική της μορφή.

Απαιτείται σημαντική συνεισφορά από τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας για τη στήριξη της επίτευξης των στόχων της Ευρώπης για το κλίμα για το 2030 και το 2050. Η Ευρώπη εισάγει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις τεχνολογίες και πολλές τρίτες χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την επέκταση της σχετικής παραγωγικής τους ικανότητας.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η νομοθετική πράξη ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, υποστηρίζοντας τον στόχο της ΕΕ για ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας και διασφάλιση δίκαιης μετάβασης με παράλληλη παροχή οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας (πρόταση 3). Ο στόχος αυτός συνάδει με τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στην πολιτική βιώσιμης ενέργειας και ευθυγραμμίζεται με τους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα. Συγκεκριμένα, η πράξη αντικατοπτρίζει την πρόταση 3 (μέτρα 1, 3, 5, 6), την πρόταση 11 (μέτρο 1), την πρόταση 12 (μέτρο 5), την πρόταση 17 (μέτρο 1) και την πρόταση 18 (μέτρο 2), οι οποίες αποσκοπούν συλλογικά στην προώθηση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και ανεξάρτητου ενεργειακού πλαισίου εντός της ΕΕ.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΤο Ευρωκοινοβούλιο ζητά καλύτερη προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους
Επόμενο άρθροEK: Επιδιορθώνετε αντί να πετάτε – Oικονομικά κίνητρα στους καταναλωτές