Οι Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές για τον τομέα του Περιβάλλοντος (ENVRI) διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση των απαραίτητων δεδομένων, για τη χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών με γνώμονα την επιστήμη, καθώς και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινότητα των ENVRI καλείται να αναπτύσσει συνεχώς νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας, των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, και της βιομηχανίας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα “ENVRINNOV- ENVironment Research Infrastructures INNOVation Roadmap”, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα (CARE-C) του Ινστιτούτου Κύπρου, έχει εξασφαλίσει 2,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, για να ηγηθεί μιας πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών από τα ENVRI.

Συγκεκριμένα, το ENVRINNOV επιδιώκει στην ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και των συναφών επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, μέσω της ενίσχυσης των δυνατότητων των ENVRI στην καινοτομία, και την συνεργασία με την βιομηχανία, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Από τον Ιανουάριο του 2024, και για τα επόμενα τρία έτη, το ENVRINNOV στοχεύει στη διαμόρφωση, δοκιμή και επικύρωση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας για την κοινότητα ENVRI. Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας ENVRI (ENVRI Innovation Hub- EIH), ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ των ENVRI  και της βιομηχανίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών τελευταίας τεχνολογίας. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα σχέδιο υλοποίησης, ένα μοντέλο διακυβέρνησης και ένα επιχειρηματικό μοντέλο για το EIH, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ρεαλιστική υλοποίηση του οδικού χάρτη καινοτομίας.

Θα διενεργηθεί επίσης μια ολοκληρωμένη ανάλυση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ENVRI, για εντοπισμό αναδυόμενων τεχνολογικών αναγκών και κενών, ενώ θα δημιουργηθούν μηχανισμοί για την τακτική αξιολόγηση τους. Επίσης, θα καθοριστούν, ψηφιοποιηθούν και προωθηθούν κοινές στρατηγικές καινοτομίας για την κάλυψη των αναδυόμενων αναγκών, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των ENVRI, της βιομηχανίας και της επιστημονικής κοινότητας, μετά το τέλος του προγράμματος.

Το ENVRINNOV θα συνεργαστεί με το οικοσύστημα του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ για τις Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI) και άλλα οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η προσέγγιση του συμβαδίζει με τον στόχο του ESFRI για την προώθηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών της ΕΕ ως κόμβων γνώσης και καινοτομίας.

Η κοινοπραξία ENVRINNOV απαρτίζεται από δέκα (10) εταίρους από την Κύπρο, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Το Κέντρο Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα (CARE-C) του Ινστιτούτου Κύπρου είναι ο συντονιστής του έργου, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι: Forschungzentrum Julich GMBH -FZH (Γερμανία),  Integrated Carbon Observation System- European Research Infrastructure Consortium- ICOS ERIC (Φινλανδία),  Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure- European Research Infrastructure Consortium – ACTRIS ERIC (Φινλανδία), European Multi-Disciplinary Seafloor and Water Column Observatory-European Research Infrastructure Consortium – EMSO ERIC (Ιταλία), Helsingin Yliopisto- UHEL (Φινλανδία), Centre National de la Recherche Scientifique -CNRS (Γαλλία), Commissariat à L’énergie Atomique et aux Énergies Alternatives – CEA (Γαλλία), Karlsruher Institut Fuer Technologie – KIT (Γερμανία) και Helmholtz-Zentrum Fur Umweltforschung GMBH – UFZ (Γερμανία).

Το ερευνητικό πρόγραμμα ENVRINNOV χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Ορίζοντας 2023” της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 101131426.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ: Ποια τα συμπτώματα και πότε μπορεί να αποβεί μοιραίο;
Επόμενο άρθροΗ ΕΚΟ Κύπρου συνεχίζει να παρέχει δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης