Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (‘ΕΚΤ’) για πληρωμή μερίσματος σε μετρητά και έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (μαζί αναφέρονται ως ‘Διανομή’), αποδεικνύοντας την ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση του Συγκροτήματος, καθώς και τη σημαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής του.

Η Διανομή αντιστοιχεί σε ποσοστό1 (payout ratio) 30% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ανέρχεται συνολικά σε €137 εκατ. που αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους €112 εκατ. και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους μέχρι €25 εκατ. Το ποσοστό1 (payout ratio) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ύψους 30% συνάδει με την πολιτική Διανομής και αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (ποσοστό1 (payout ratio) 14% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Η Διανομή αντανακλά την ισχυρή κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος, την υψηλή ρευστότητα και συνέχιση της προσπάθειας για παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους.

O Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανέρχεται σε 17.4%2 στις 31 Δεκεμβρίου 2023 αντικατοπτρίζοντας Διανομή με ποσοστό1 (payout ratio) 30% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Πολιτική Διανομής

Στόχος του Συγκροτήματος είναι η παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους. Η Διανομή του Συγκροτήματος αναμένεται να σημειώνει συντηρητικά σταδιακή αύξηση με στόχο το ποσοστό1 (payout ratio) να κυμαίνεται μεταξύ 30-50% και περιλαμβάνει μερίσματα σε μετρητά και επαναγορά ιδίων μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αγοράς καθώς και τον προγραμματισμό κεφαλαίων και ρευστότητας.

Μέρισμα σε Μετρητά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (‘ΕΓΣ’), που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2024, την καταβολή τελικού μερίσματος σε μετρητά ύψους €0.25 ανά συνήθη μετοχή από τα κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και αποτελεί πενταπλάσια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ύψους €0.05 ανά συνήθη μετοχή.

Το μέρισμα, που υπόκειται σε έγκριση από την ΕΓΣ, θα πληρωθεί σε μετρητά στις 14 Ιουνίου  2024 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων στις 26 Απριλίου 2024 (‘Ημερομηνία Αρχείου3’) ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής (‘Ex-Dividend date4’) έχει ορισθεί η 25 Απριλίου 2024. Περαιτέρω πληροφορίες θα παρατίθενται στην Πρόσκληση ΕΓΣ που θα δημοσιευτεί στις ή περίπου στις 12 Απριλίου 2024.

Πρόθεση για Έναρξη Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Επιπρόσθετα, μετά τη λήψη έγκρισης από την ΕΚΤ, το Συγκρότημα ανακοινώνει σήμερα την πρόθεση του για έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται μέχρι €25 εκατ. Αναμένεται πως με την έναρξη του, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η έναρξη και η υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών  θα είναι σύμφωνη με τη γενική εξουσιοδότηση της Εταιρίας για την επαναγορά συνήθων μετοχών της Εταιρίας όπως εγκρίθηκε από τους μετόχους κατά την ΕΓΣ στις 26 Μαΐου 2023, η οποία υπόκειται σε ανανέωση κατά την ΕΓΣ που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2024, καθώς και με τους όρους της έγκρισης της ΕΚΤ.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.

Ο κ. Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος του Συγκροτήματος σχολίασε: «Η συνεχιζόμενη δέσμευση μας για παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους αποδεικνύεται από την προτεινόμενη διανομή που περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρισμα σε μετρητά και την πρώτη προγραμματισμένη επαναγορά ιδίων μετοχών.

Το συνολικό μέρισμα σε μετρητά είναι περίπου πέντε φορές υψηλότερο από το μέρισμα που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και αντανακλά την ισχυρή χρηματοοικονομική και λειτουργική επίδοση του Συγκροτήματος κατά το 2023, η οποία επιτάχυνε την οργανική δημιουργία κεφαλαίων.

Είμαστε περήφανοι που η Τράπεζα, διανύοντας το 125ο έτος λειτουργίας της, αποτελεί μια καλά κεφαλαιοποιημένη, διαφοροποιημένη Τράπεζα που δημιουργεί βιώσιμη κερδοφορία.

Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην παροχή σταθερής απόδοσης για τους μετόχους μας και συνεχίζουμε να εστιάζουμε στη στήριξη των πελατών και της κοινωνίας μας, καθώς και στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.»

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΣτις 18-19 Απριλίου το μεγαλύτερο συνέδριο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο
Επόμενο άρθροΆλλες τρείς διακρίσεις για την SKY express