Τα 25χρονά της γιορτάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και με αυτήν την ευκαιρία διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο την Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη που γνώρισε ο τομέας στην Κύπρο, καθώς και στο μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών.

H EKK 25χρόνια ταγμένη στην εποπτεία της αγοράς και την προστασία των επενδυτών

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχθούν οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της ΕΚΚ, που καθόρισαν την εξέλιξή της. Από το 1996 μέχρι σήμερα, η κυπριακή κεφαλαιαγορά γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, με νέες ομάδες εποπτευομένων να τίθενται υπό την εποπτεία της και το σύνολο των εποπτευόμενων οντοτήτων που προσφέρουν υπηρεσίες στην Κύπρο και το εξωτερικό να πολλαπλασιάζεται. Παράλληλα, ο ρόλος και οι εποπτικές αρμοδιότητες της ΕΚΚ διευρύνθηκαν και αναβαθμίστηκαν σημαντικά, ώστε η ΕΚΚ να είναι σε θέση να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό τοπίο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες της ΕΚΚ για συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της, μέσα από την απλοποίηση και την αυτοματοποίηση των εργασιών και λειτουργιών της, αλλά και με την αξιοποίηση εξειδικευμένων συστημάτων πληροφορικής τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της εποπτείας των αδειοδοτημένων οντοτήτων και των νέων νομοθετικών απαιτήσεων.

Η συνεχής υιοθέτηση πολυάριθμων νέων νομοθετημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλουν πιο εντατικούς, περίπλοκους και εις βάθος εποπτικούς ελέγχους για καλύτερη προστασία των επενδυτών, καθώς οι συνεχώς αναπτυσσόμενες και μεταβαλλόμενες αγορές οι οποίες παρέχουν νέες καινοτόμες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα εκ των οποίων αρκετά στηρίζονται στη χρηματοοικονομική (FinTech) και τη ρυθμιστική τεχνολογία (RegTech), κατέστησαν αναγκαία τη συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΚΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνέδριο θα συμμετάσχουν μέτοχοι, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, CEOs, CFOs, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη από όλες τις ρυθμιζόμενες οντότητες της Κύπρου και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και επαγγελματίες της κυπριακής κεφαλαιαγοράς, καθώς και κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι από εθνικές εποπτικές αρχές του εξωτερικού και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Για εγγραφή, πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθούν σύντομα και στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΚοσμήτορας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ορίζεται μέλος του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ
Επόμενο άρθροΈξι βραβεία απέσπασε η Lidl Κύπρου στα Cyprus Responsible Business Awards 2020