Στα €8.58 δισ. ανήλθε το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, καταγράφοντας αύξηση 10.3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του έτους και αύξηση της τάξης του 3.8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, όπως προκύπτει από το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Αύξηση 10.3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020

Το στατιστικό δελτίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και παρουσιάζει τα πιο σημαντικά  δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 283 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), από τις οποίες οι 197 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 164 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 56 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 63 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 31 ΔΟΕΕ, 81 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 4 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα στατιστικά στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 παρουσιάζουν για πρώτη φορά τη νέα εποπτική κατηγορία των Μικρών ΔΟΕΕ, οι οποίοι εισήχθησαν με βάση τον περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2020, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 3 Ιουλίου 2020. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 17 Μικροί Διαχειριστές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ΚΕΠΕΥ που είχαν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή λειτουργιών διαχείρισης ΟΕΕ δυνάμει του άρθρου 5(5)(β) του Νόμου 87(I)/2017 και με την έναρξη ισχύος του περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2020, αποτελούν Μικρούς Διαχειριστές/ΜιΔΟΕΕ.

Όσον αφορά στο συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση, το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ανερχόταν στα €8.58 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3.8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και αύξηση της τάξης του 10.3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, ενώ η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €6.99 δισ. Το 52.5% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση  προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 22.1% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 20.7% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 3.9% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 0.8% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 81% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 10% οι επενδύσεις σε Καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 43% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 14.7% σε Ακίνητα.

Συνολικά υπάρχουν 165 ΟΣΕ με δραστηριότητες. Το 71% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 150 Κυπριακούς ΟΣΕ (11 ΟΣΕΚΑ, 48 ΟΕΕ, 70 ΟΕΕΠΑΠ και 21 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 165 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 119 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €2.15 δισ. (25.1% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 54% των επενδύσεων στην Κύπρο αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 14%.

Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των επενδυτών  σε ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλοι (99.3%) είναι ιδιώτες επενδυτές. Σε ό,τι αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 40.2% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 49.3% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 10.5% Ιδιώτες Επενδυτές.

Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €246.2 εκατ. (2.86% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €29.9 εκατ. (0.35% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα της Ναυτιλίας στα €72.1 εκατ. (0.84% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων στα €28.1 εκατ. (0.32% του συνολικού ΕΥΔ) και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων στα €1.5 εκατ. (0.017% του συνολικού ΕΥΔ).

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΗ Aegean σχημάτισε στον ελληνικό ουρανό τον αριθμό 200
Επόμενο άρθροXιλιάδες ζευγάρια στο περίμενε – Σε απόγνωση ο γαμήλιος κλάδος