Παρουσιάστηκε σήμερα το Ψηφιακό Πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID έχει στόχο να διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Eίναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο είτε έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19 είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Για να εκδώσετε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID, θα πρέπει να ακολουθήσετε 4 βήματα ΕΔΩ, στη σελίδα, https://www.eudcc.gov.cy/.

1/Επιλέξτε ποιο πιστοποιητικό χρειάζεστε

2/Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

3/Εισάγετε το OTP που στάλθηκε στο κινητό σας

4/Κάνετε λήψη ή εκτύπωση του πιστοποιητικού σας

Για απορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο 1474. Παράλληλα, ο πολίτης, σε περίπτωση που δεν δύναται να αποκτήσει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό, μπορεί να επισκεφθεί τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) για σκοπούς έκδοσης και εκτύπωσης του Πιστοποιητικού.

Δείτε πιο κάτω απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις:

1. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα άτομο έχει:

 • εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID – 19, είτε
 • νοσήσει και αναρρώσει από τη νόσο COVID – 19, είτε
 • υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα.

2. Πού θα ισχύει το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID έχει διασυνοριακή ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και στις Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν και αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

3. Πώς θα διευκολύνει τα ταξίδια εντός της ΕΕ;

Το πιστοποιητικό σας επιτρέπει να ταξιδεύετε με ασφάλεια και ευκολία στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Καθώς διαθέτει μοναδικό κωδικό QR καθίσταται εφικτή η άμεση επαλήθευση συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη της χρήσης πλαστών πιστοποιητικών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι κάτοχοι Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID εμβολιασμού και νόσησης δεν θα υποβάλλονται σε διαγνωστικούς ελέγχους ή καραντίνα όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. Οι κάτοχοι Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID Εργαστηριακής Εξέτασης είναι πιθανό ανάλογα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από κάθε κράτος να υποβάλλονται σε επιπρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους π.χ. ταξιδιώτες προς την Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες κόκκινης κατηγορίας υποβάλλονται σε 2η εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες προτού ταξιδέψετε, συμβουλευτείτε τον ιστοχώρο ή την εφαρμογή Re-open EU (reopen.europa.eu) ή τις εθνικές αρχές της χώρας στην οποία ταξιδεύετε.

4. Αποτελεί προϋπόθεση για την κυκλοφορία στην ΕΕ;

Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και δεν είναι ταξιδιωτικό έγγραφο. Για να ταξιδέψετε, νοείται ότι θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

5. Τι θα βεβαιώνει και σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται;

Το πιστοποιητικό θα βεβαιώνει ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, ή έχει υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα, ή έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19. Κάθε χώρα έχει την ευχέρεια να καθορίζει και να τροποποιεί το χρονικό διάστημα ισχύος των πιο πάνω, ενώ ταυτόχρονα να καθορίζει τις προϋποθέσεις αποδοχής των πιστοποιητικών αυτών (π.χ. αποδεκτά εμβόλια, χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέλθει μετά από τον εμβολιασμό, χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέλθει κατόπιν πρώτου θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος).

Όσον αφορά την Κύπρο, το Πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί στις πιο κάτω 3 περιπτώσεις:

 • αν έχετε εμβολιαστεί (με μία (1) ή και δύο (2) δόσεις εμβολίου) και έχει καταχωρηθεί στη σχετική βάση του Υπουργείου Υγείας
 • εάν έχετε διαγνωστεί εργαστηριακά για τη νόσο COVID-19 και το αποτέλεσμα έχει δηλωθεί και καταχωριστεί στη σχετική βάση του Υπουργείου Υγείας
 • εάν έχετε υποβληθεί εντός των τελευταίων 7 ημερών σε εργαστηριακό έλεγχο COVID-19 με μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) ή με μοριακή μεθοδολογία (RT-PCR) έχετε λάβει αρνητικό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα έχει καταχωριστεί από το εργαστήριο στη σχετική βάση του Υπουργείου Υγείας

6. Πώς θα ελέγχεται η γνησιότητά του;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί να εκδοθεί από τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

 • Υπήκοοι κρατών-μελών ΕΕ (ιθαγένεια)
 • Μόνιμα διαμένοντες σε κράτη-μέλη της ΕΕ

Σημειώνεται πως δεν συγκαταλέγονται στις κατηγορίες δικαιούχων οι αιτητές -διεθνούς προστασίας και τα άτομα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας.

7. Ποια εμβόλια θα γίνονται αποδεκτά για έκδοση/χρήση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού που αφορά Εμβολιασμό;

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα εκδίδονται για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί σε Εμβολιαστικά Κέντρα της Κυπριακής Δημοκρατίας με εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) εμβόλια (Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Comirnaty, Pfizer-BioNTech, Moderna.

8. Τι μορφή θα έχει και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί να εκδοθεί σε ψηφιακή μορφή και να εκτυπωθεί. Περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή σφραγίδα που θα διασφαλίζει τη γνησιότητά του και θα επαληθεύεται μέσω σάρωσης του κωδικού. Το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα και εκδίδεται δωρεάν.

9. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του πιστοποιητικού και πώς επαληθεύεται η γνησιότητά του;

Το πιστοποιητικό περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του από πλαστογράφηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πύλη μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα Κράτη-Μέλη θα μπορούν να επαληθευτούν σε όλη την ΕΕ, μέσω σάρωσης του κωδικού QR.

Η κάθε Αρμόδια Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ διαθέτει το δικό της κλειδί ψηφιακής υπογραφής, ενώ όλα τα σχετικά στοιχεία αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων στην κάθε χώρα.

10. Ποια προσωπικά δεδομένα περιέχει το πιστοποιητικό; Πώς διασφαλίζεται η ασφάλειά τους;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID περιέχει ένα περιορισμένο σύνολο απαραίτητων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • ημερομηνία γέννησης
 • ημερομηνία έκδοσης
 • πληροφορίες σχετικά με το

– Εμβόλιο: είδος εμβολίου και κατασκευαστής, αριθμός δόσεων, ημερομηνία εμβολιασμού

– Νόσηση: ημερομηνία διαγνωστικής εξέτασης με θετικό αποτέλεσμα, αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία ισχύος

– Διαγνωστική εξέταση: είδος εξέτασης, ημερομηνία και ώρα, διαγνωστικό κέντρο, αποτέλεσμα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό QR.

Τα δεδομένα αυτά παραμένουν στο πιστοποιητικό και δεν αποθηκεύονται ούτε διατηρούνται κατά την επαλήθευση ενός πιστοποιητικού σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

11. Ποιος και πώς θα το εκδίδει;

Αρμόδιες αρχές για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, Αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Υγείας και το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID εκδίδεται από τον ίδιο τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας www.eudcc.gov.cy.

Παράλληλα, ο πολίτης, σε περίπτωση που δεν δύναται να αποκτήσει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό, μπορεί να επισκεφθεί τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) για σκοπούς έκδοσης και εκτύπωσης του Πιστοποιητικού.

Κατόπιν έκδοσης του πιστοποιητικού, μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή PDF, να το στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και να το εκτυπώσετε. Επιπρόσθετα, το πιστοποιητικό μπορεί να αποθηκευτεί στο κινητό και μέσω της εφαρμογής wallet CovPass, η οποία υποστηρίζεται τόσο από Android όσο και iOS. Σημειώνεται πως όσον αφορά την εφαρμογή CovPass, το πιστοποιητικό μπορεί να αποθηκευτεί μόνο σε μία συσκευή για κάθε δικαιούχο.

12. Θα μπορώ να λάβω το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID κάνοντας self-test;

Το πιστοποιητικό θα πρέπει να εκδίδεται από τις υγειονομικές αρχές. Δεν γίνεται αποδεκτή η χρήση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών (self-test).

13. Ποια η διαδικασία έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID;

Στην πλατφόρμα www.eudcc.gov.cy, μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Χρήσης της Πλατφόρμας, που επεξηγεί με λεπτομέρεια τη διαδικασία έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID.

14. Σε περίπτωση προβλήματος, πού μπορώ να απευθυνθώ;

Για υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης μέσω τηλεφώνου στο:

 • 1474 για κυπριακούς αριθμούς
 • +35722285757 για ξένους αριθμούς ή κλήσεις από το εξωτερικό

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

15. Εάν τα προσωπικά μου στοιχεία είναι λανθασμένα, πώς μπορώ να προχωρήσω στην έκδοση του πιστοποιητικού;

Για διόρθωση των στοιχείων σας, μπορείτε να καλέσετε:

 • στο 1474 για κυπριακούς αριθμούς (+357 22285757 για ξένους αριθμούς, ή κλήσεις από το εξωτερικό, ή
 • στα KEΠ στο +357 24 815555/ KE.ΠΟ στο 80002000.

16. Πότε τίθεται σε εφαρμογή;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID τίθεται σε εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2021. Όσον αφορά στην Κύπρο, θα υπάρξει μεταβατική περίοδος έξι (6) εβδομάδων, κατά την οποία θα γίνονται αποδεκτά τόσο τα Ευρωπαϊκά Ψηφιακά Πιστοποιητικά όσο και τα υφιστάμενα πιστοποιητικά για τον εκάστοτε σκοπό. Με το πέρας της μεταβατικής περιόδου, θα καταστεί υποχρεωτική η χρήση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού για σκοπούς απόδειξης εμβολιασμού και νόσησης, ενώ για σκοπούς απόδειξης εργαστηριακής εξέτασης, θα συνεχίσει να γίνεται αποδεκτή η χρήση των πιστοποιητικών που ισχύουν και σήμερα.

17. Ποια η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού;

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εξαρτάται από επιστημονικά δεδομένα και θα καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές της κάθε χώρας. Όσον αφορά στην Κύπρο:

 • Το πιστοποιητικό εμβολιασμού έχει ισχύ 1 χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης δόσης
 • Το πιστοποιητικό νόσησης έχει ισχύ 180 ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας του πρώτου θετικού αποτελέσματος.
 • Το πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης COVID-19 με μοριακή μεθοδολογία (RT-PCR) έχει ισχύ 72 ώρες από την ώρα δειγματοληψίας ενώ το πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης COVID-19 με μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) έχει ισχύ 48 ώρες από την ώρα δειγματοληψίας. Σημειώνεται ότι είναι πιθανό κάποια Κράτη Μέλη να μην αποδέχονται το αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης COVID-19 με μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) για σκοπούς ταξιδιού.

18. Πού μπορώ να ενημερωθώ αναφορικά με τις πολιτικές της κάθε χώρας;

Προτού ταξιδέψετε, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο και την εφαρμογή Re-open EU (reopen.europa.eu) όπου βρίσκεται η σχετική πληροφόρηση για τους κανόνες και πολιτικές όλων των χωρών της ΕΕ ή/και να συμβουλευτείτε τις εθνικές αρμόδιες αρχές του προορισμού σας. Υπενθυμίζεται πως κάθε προορισμός διαμορφώνει τις δικές του εθνικές πολιτικές. Αναφορικά με τις ταξιδιωτικές οδηγίες για άφιξη στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα cyprusflightpass.gov.cy.

19. Υπάρχει κόστος για έκδοση του πιστοποιητικού;

Το πιστοποιητικό εκδίδεται δωρεάν.

20. Ισχύει και για ανήλικους;

Το πιστοποιητικό εκδίδεται για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας νοουμένου ότι ο εμβολιασμός ή ανάρρωση ή εργαστηριακή εξέταση να είναι καταχωρημένη στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Υγείας.

21. Πού και πώς θα γίνεται ο έλεγχος της γνησιότητας του πιστοποιητικού;

Η γνησιότητα του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid θα ελέγχεται από το Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κατά την άφιξη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

22. Θα είναι συμβατό το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID με άλλα συστήματα που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο;

Καταβάλλονται προσπάθειες από την ΕΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι το πιστοποιητικό θα είναι συμβατό με συστήματα ψηφιακού πιστοποιητικού που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται από τρίτες χώρες.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΣπίτι πάνω στο κύμα: Τα 10 ελληνικά νησιά όπου υπάρχουν σε τιμή ευκαιρίας
Επόμενο άρθροH Louis Hotels σας προσφέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο αλλαγές!