Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, απαγόρευσε την εξαγορά της «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO., Ltd» (DSME) από την «Hyundai Heavy Industries Holdings» (HHIH).

Η συγχώνευση μεταξύ των δύο ναυπηγών της Νότιας Κορέας θα είχε ως αποτέλεσμα τη δεσπόζουσα θέση της νέας συγχωνευθείσας εταιρείας και θα μείωνε τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά κατασκευής μεγάλων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Τα μέρη δεν πρότειναν επισήμως διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Επιτροπής.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Τα μεγάλα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ αποτελούν βασικό στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού ΥΦΑ και επιτρέπουν τη μεταφορά αυτής της πηγής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο συμβάλλει στη διαφοροποίηση της πηγής ενέργειας της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την ενεργειακή ασφάλεια. Η συγχώνευση μεταξύ της HHIH και της DSME θα είχε οδηγήσει σε δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά ναυπήγησης μεγάλων πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ, για την οποία υπάρχει σημαντική ζήτηση από Ευρωπαίους ναυπηγούς και μεταφορείς. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν διορθωτικά μέτρα, η συγχώνευση θα είχε οδηγήσει σε λιγότερους προμηθευτές και υψηλότερες τιμές για τα μεγάλα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ. Γι’ αυτόν τον λόγο απαγορεύσαμε τη συγχώνευση.»

Η σημερινή απόφαση έρχεται σε συνέχεια ενδελεχούς έρευνας της Επιτροπής σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή, η οποία θα συνδύαζε την DSME με την HHIH, δύο κορυφαίες σε παγκόσμιο επίπεδο ναυπηγικές εταιρείες. Αμφότερες οι εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή μεγάλων πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ και αποτελούν δύο από τους τρεις μεγαλύτερους παράγοντες αυτής της αγοράς που χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση.

Τα μεγάλα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ αποτελούν βασικό στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού του εν λόγω υλικού. Πρόκειται για εξαιρετικά εξελιγμένα σκάφη που μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ΥΦΑ (145.000 m³ και άνω) σε θερμοκρασία μείον 162 βαθμών Κελσίου. Κατά την τελευταία πενταετία, η παγκόσμια αγορά κατασκευής μεγάλων πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ ανερχόταν έως και 40 δισ. ευρώ, με τους Ευρωπαίους πελάτες να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του συνόλου των παραγγελιών. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από μεγάλο αριθμό πελατών, ανταγωνιστών και άλλων τρίτων μερών. Οι εταιρείες αυτές εξέφρασαν την ανησυχία ότι η συναλλαγή θα δημιουργήσει μια εταιρεία με δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά κατασκευής μεγάλων πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ, θα μείωνε τον ανταγωνισμό και θα αύξανε τις τιμές των πλοίων αυτών.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter