Δημιουργούνται πάνω από 70 θέσεις εργασίας στην Κύπρο

 

Μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες από τις καταληκτικές ημερομηνίες των Προσκλήσεων PRE-SEED, SEED και INNOVATE, που προκηρύχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοίνωσε τις εταιρείες που θα χρηματοδοτηθούν, επιτυγχάνοντας τεράστια οφέλη για την οικονομία και την αγορά εργασίας της Κύπρου.

Στο πλαίσιο των τριών προσκλήσεων με καταληκτικές ημερομηνίες το Φεβρουάριο του 2022, υποβλήθηκαν 215 προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν σε δύο φάσεις. Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης προκρίθηκαν 61 από αυτές ενώ η τελική αξιολόγηση κατέληξε στη χρηματοδότηση 15 νεοφυών και 7 υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του ΙδΕΚ αποτελεί στρατηγικό δείκτη λειτουργίας του, που έμπρακτα και με ταχύτητα ενισχύει την οικονομία του τόπου. Σε μία δύσκολη περίοδο, μέσω των τριών αυτών προσκλήσεων διατέθηκαν ποσά συνολικού ύψους €8.5 εκατομμυρίων και ιδιωτική επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα €5 εκατ. και θα δημιουργήσουν πέραν των 70 νέων θέσεων εργασίας.

Τα Προγράμματα Επιχειρηματικής Καινοτομίας του ΙδΕΚ, αποτελούν μέρος του νέου Εθνικού Πλαισίου Προγραμμάτων του Ιδρύματος, για την περίοδο 2021-2027 και στοχεύουν στην ενδυνάμωση του οικοσυστήματος νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, με τρόπο που να δημιουργεί μακροπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Αποτέλεσαν τα πρώτα Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος – Το Αύριο».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος, στο τηλ.: 22205000.

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, αλλά και μέσα από δράσεις και υπηρεσίες που ενισχύουν το εγχώριο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και τη διασύνδεση με τη διεθνή ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροH Κωτσόβολος γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας στην Κύπρο με πολλές εκπλήξεις
Επόμενο άρθροΕυρωβαρόμετρο: Σοβαρή ανησυχία πολιτών και επιχειρήσεων για τη διαφθορά