Οι ευρωβουλευτές γνωμοδότησαν σήμερα υπέρ της πρότασης να γίνει η Κροατία το νεότερο μέλος της ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Το Κοινοβούλιο, με 539 ψήφους υπέρ, 45 ψήφους κατά και 48 αποχές, ενέκρινε έκθεση σύμφωνα με την οποία η Κροατία πληροί όλα τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι, παρά την αξιολόγηση της ετοιμότητας της Κροατίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, του υψηλού πληθωρισμού και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Κροατία εξακολουθεί να είναι έτοιμη να υιοθετήσει το ευρώ.

Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν επίσης ότι η Κροατία έχει ήδη υψηλότερο επίπεδο σύγκλισης τιμών με τη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με την κατάσταση σε άλλα κράτη μέλη όταν αυτά υιοθέτησαν το κοινό νόμισμα στο παρελθόν. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο αναμένει συνεχείς προσπάθειες από την κροατική κυβέρνηση για να εξασφαλιστεί περαιτέρω σύγκλιση και ότι η εισαγωγή του ευρώ δεν θα οδηγήσει σε τεχνητές αυξήσεις των τιμών.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter