Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ήταν και παραμένει βασικός στυλοβάτης της κυπριακής οικονομίας, ενώ δηλώνει πανέτοιμος για τις νέες προκλήσεις που έχει ενώπιον της η χώρα.

Αυτό ανάφεραν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ, Δημήτρης Βάκης και Κυριάκος Ιορδάνου, αντίστοιχα, μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη για τα 60 χρόνια ζωής (1961-2021) του ΣΕΛΚ.

Όπως ανάφερε ο κ. Βάκης, ο ΣΕΛΚ ιδρύθηκε ένα χρόνο μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου και από τότε μέχρι σήμερα, βρίσκεται δίπλα στην οικονομία του τόπου. Αφού περίγραψε τα διάφορα στάδια που πέρασε ο ΣΕΛΚ, είπε ότι σήμερα αριθμεί 5,200 μέλη, τα οποία με τον επαγγελματισμό και τη δράση τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη του “επιχειρείν” και της οικονομίας της Κύπρου.

Ειδικότερα, ο κ. Βάκης είπε: Ο ΣΕΛΚ φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια φυσικής, επαγγελματικής και ενεργής παρουσίας στην Κύπρο, με συνεισφορά στην Κυπριακή οικονομία,  κοινωνία και Πολιτεία , με ενεργή συμμετοχή σε όλες τις σημαντικές εξελίξεις και γεγονότα της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της χώρας.

Όταν τον Απρίλιο του 1961 τέθηκε το λιθαράκι από τα πρώτα, πρωτοποριακά τότε, 21 ιδρυτικά μέλη, κανείς ίσως να μην είχε προβλέψει τη σημερινή ανάπτυξη του λογιστικού επαγγέλματος στην Κύπρο και το μέγεθος και πολυσχιδή ρόλο του ΣΕΛΚ, τόσο ως ιδιωτικός οργανισμός προς υποστήριξη των μελών του, όσο και αρμόδια αρχή με θεσμικές αρμοδιότητες για τη λειτουργία και εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών του.

Σίγουρα η διαδρομή δεν ήταν εύκολη, υπήρξαν πολλές προκλήσεις, δυσκολίες και ανηφόρες που έπρεπε να ξεπεραστούν. Ο ΣΕΛΚ καταβάλλει συνεχή και έντονη προσπάθεια για να διατηρηθεί η Κυπριακή οικονομία σε ένα ικανοποιητικά ψηλό επίπεδο και να λειτουργήσει η χώρα ως ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο το οποίο να αποπνέει εμπιστοσύνη. Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει η συνεισφορά του Συνδέσμου στα θέματα: του φορολογικού σχεδιασμού της χώρας και σύναψης συμφωνιών για αποφυγή διπλής φορολογίας με άλλες χώρες, της Τρόικας και της οικονομικής κρίσης, των αξιολογήσεων για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, στα θέματα του Εφόρου Εταιρειών,  στο Brexit και στη δοκιμασία που περνά η χώρα από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 με κύριο άξονα την επιβίωση της αγοράς και των νοικοκυριών.

Ο κ Βάκης αναφέρθηκε σε σημαντικά ορόσημα στην πορεία τψν χρόνων, όπως η ανοικοδόμηση της οικονομίας στην εποχή μετά την Τουρκική εισβολή, στην υιοθέτηση από τη χώρα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το 1981, στην καθιέρωση της χώρας ως ένα κέντρο παροχής υπεράκτιων υπηρεσιών και στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση του 2002, κάτι που εναρμόνισε την Κύπρο με το ευρωπαϊκό κεκτημένο πριν από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλα σημαντικά ορόσημα αποτέλεσαν το 2002 με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει επίσημα το ΣΕΛΚ ως Σώμα Λογιστών στη Δημοκρατία, η ψήφιση του περί Ελεγκτών Νόμου αρχικά το 2009 και κατόπιν το 2017 με το οποίο ρυθμίζεται το ελεγκτικό επάγγελμα.

Ο ΣΕΛΚ σήμερα αποτελεί ένα από τους βασικούς συντελεστές του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος της χώρας με ενεργή και ουσιαστική συμβολή σε ένα σημαντικό εύρος θεμάτων, εργαζόμενος πάντοτε με αντικειμενικότητα, επαγγελματισμό, τεχνογνωσία και ανιδιοτέλεια.

Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ αποτελεί μια οικονομική μονάδα από μόνη της κάτι που προϋποθέτει και τη διαχείρισή του ως μια κανονική εταιρεία. Ο ΣΕΛΚ από το 2013 έχει μετεξελιχτεί σε πρότυπα πιο μεγάλων επαγγελματικών σωμάτων, αναβαθμίζεται τεχνολογικά, δομικά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ίσως αποτελεί τον μοναδικό οργανισμό στην Κύπρο που ενώ είναι ιδιωτικού δικαίου, εντούτοις λειτουργεί ως οιονεί διοικητικό όργανο, αφού αποτελεί αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή δυνάμει νομοθεσιών. Ταυτόχρονα με τον εποπτικό του ρόλο, ασκεί και το ρόλο του ως επαγγελματικός σύνδεσμος που υποστηρίζει και μεριμνά για τα μέλη του.

Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε το έργο μας, αποπνέοντας εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και αξία!

 

ΣΤΟΧΟΙ

Από την πλευρά του, ο κ. Ιορδάνου, μιλώντας για τις μελλοντικές στοχεύσεις του ΣΕΛΚ είπε τα ακόλουθα: Ως ΣΕΛΚ λειτουργούμε στο πλαίσιο του Στρατηγικού μας Προγραμματισμού, ο οποίος εδράζεται σε 4 βασικές στρατηγικές επιδιώξεις.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους εργαζόμαστε και επενδύουμε είναι:

 • Η συνεχής και περαιτέρω αναγνώριση του ΣΕΛΚ από την Πολιτεία και την κοινωνία ως το καθ’ ύλην αρμόδιο επαγγελματικό σώμα για το λογιστικό/ελεγκτικό επάγγελμα και την οικονομία, και η ενδυνάμωση του θεσμικού του ρόλου.
 • Ενδυνάμωση της εσωτερικής του λειτουργίας, με συνεχή αναβάθμιση της οργανωτικής του δομής και στελέχωσης, με την υιοθέτηση διαδικασιών καλύτερης διακυβέρνησης και με εφαρμογή μηχανογραφικών συστημάτων για την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των εργασιών και διαδικασιών του.
 • Συνεχής ενίσχυση και ενδυνάμωση του εποπτικού του ρόλου, τόσο με την εφαρμογή μηχανογραφικών εφαρμογών όσο και με την καλύτερη δυνατή κατάρτιση και στελέχωση των λειτουργών του Συνδέσμου. Σημειώνεται ότι, ο ΣΕΛΚ εποπτεύει τα μέλη του στο πλαίσιο διάφορων νομοθεσιών και εφαρμόζει 2 βασικούς εποπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο του περί Ελεγκτών Νόμου και του νόμου που αφορά στο Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος.

 

Ειδικότερα στο δεύτερο σημείο, η ουσιαστική συμβολή μας στις θετικές αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς (OECD, Moneyval, IMF κτλ) είναι αναγνωρίσιμη και αδιαμφισβήτητη.

Μιλώντας για άλλα θέματα που απασχολούν τον ΣΕΛΚ, είπε τα εξής:

Το Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει πρόσφατα εγκρίνει νέους Κανονισμούς για την Πειθαρχική και Διοικητική διαδικασία. Σκοπός των νέων αυτών Κανονισμών είναι η απλούστευση και η επιτάχυνση των διαδικασιών που ακολουθούνται για τον πειθαρχικό και τον διοικητικό έλεγχο των Μελών και η αμεσότερη και ομοιόμορφη απονομή δικαιοσύνης. Με τις νέες αυτές διαδικασίες επιδιώκεται η περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της ποιότητας της εργασίας των μελών μας και η στενότερη διασφάλιση της συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 • Η εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας αποτελεί μονόδρομο τόσο για το ΣΕΛΚ όσο και τις επιχειρήσεις και οργανισμούς του τόπου. Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια προς αυτόν το στόχο και θα ήθελα να θυμίσω ότι ο ΣΕΛΚ μέσω στελεχών του συμμετέχει στην Παράλληλη Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση καθώς και στην Καθοδηγητική Επιτροπή για την εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain.
 • Με αφορμή τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η πανδημία του COVID 19, η φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου 2021, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ η διαδικασία ψηφοφορίας θα γίνει, για πρώτη φορά, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
 • Εϊμαστε στο στάδιο εισαγωγής νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εφαρμογών για τη διαχείριση των αιτήσεων και άλλων εγγράφων που υποβάλλονται στο ΣΕΛΚ, ενώ προχωρήσαμε στην εφαρμογή τεχνολογιών blockchain για την διασφάλιση της αυθεντικότητας των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Σύνδεσμο.
 • Επανακυκλοφόρησε πρόσφατα το περιοδικό του Συνδέσμου «Accountancy Cyprus» σε ηλεκτρονική έκδοση, ενώ έχει εντατικοποιηθεί η παροχή τεχνικής και γενικότερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης προς τα μέλη, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών μέσων.

 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΚ

Αναφερόμενος στην πανδημία, είπε ότι είναι γεγονός ότι η εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού έχει αφήσει έντονο το αποτύπωτηςτης και στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών και ασφαλώς των λογιστικών και ελεγκτικών γραφείων. Σημειώνεται ότι, τα λογιστικά γραφεία είναι και αυτά εταιρείες και εργοδότες όπως όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς και δυσκολίες στη γενικότερη λειτουργία τους, στη βάση των εκάστοτε διαταγμάτων που εκδίδει η κυβέρνηση.

Ο ΣΕΛΚ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο προσκήνιο, αφενός με τη δική του άμεση σχεδόν προσαρμογή και, αφετέρου, με την υποστήριξη των μελών του αλλά και την παρουσία του και τις παρεμβάσεις του, όπου ήταν δυνατόν, στον κρατικό μηχανισμό. Υπάρχουν συνεχείς επαφές με τα αρμόδια με υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα, με σκοπό την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, στοχεύοντας στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, της ρευστότητας στην αγορά και της απασχόλησης.

 

Το BREXIT

Για το Brexit, είπε: Η Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, γνωστή και ως Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας (εν συντομία αγγλιστί «TCA») απασχολεί το ΣΕΛΚ σε κορυφαίο βαθμό από το 2018. Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για ένα θέμα που επηρεάζει αμέσως το ΣΕΛΚ, μιας και αφορά στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Συνδέσμου.

Παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις, ενώ είμαστε σε διαρκή επαφή με όλα τα αρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικά Τμήματα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνή σώματα λογιστών καθώς και με τα κυριότερα βρετανικά επαγγελματικά σώματα λογιστών, με τα οποία συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.

Επί της ουσίας, το TCA τερματίζει την απευθείας αναγνώριση των βρετανικών επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ, κάτι που συνεπάγει την άμεση τροποποίηση του Ν.32(Ι)/2008 που αφορά στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η αναγνώριση των προσόντων περνά τώρα μέσα από ένα νέο όργανο που θεσπίζεται μέσα από την TCA επικαλούμενο Partnership Council, το οποίο θα εξετάζει κοινά αιτήματα/συστάσεις που θα υποβάλλονται από ευρωπαϊκά και βρετανικά σώματα/τμήματα/ κυβερνήσεις. Από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έχουν διοριστεί τα μέλη του Συμβουλίου αυτού, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη οποιοδήποτε κανονισμοί λειτουργίας του.

Ως ΣΕΛΚ έχουμε προβεί έγκαιρα και τεκμηριωμένα σε όλες τις ενέργειες στις οποίες θα μπορούσαμε να προβούμε. Δυστυχώς, δεν είμαστε μέλος της εκτελεστικής εξουσίας για να αποφασίζουμε από μόνοι μας, αλλά ένας ενδιαφερόμενος και επηρεαζόμενος οργανισμός ο οποίος αναμένει τις σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για να εφαρμόσει τη νομοθεσία και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις εξελίξεις.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε τα μέλη και τους φοιτητές μας, ενώ βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με τα κύρια βρετανικά σώματα λογιστών για να βρούμε τις πιο αποτελεσματικές, εφαρμόσιμες και νόμιμες λύσεις για την επόμενη μέρα.

 

ΣΕΛΚ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τον ΣΕΛΚ το προσεχές διάστημα σε σχέση με την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας είναι:

 • Η μετά covid εποχή στην οικονομία και πως αυτή θα επανεκκινήσει
 • Όλες οι φορολογικές εξελίξεις στη διεθνή σκηνή και ασφαλώς ότι εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της πράσινης φορολογίας, της φορολογικής διαφάνειας και της δίκαιης φορολόγησης του εισοδήματος και των κερδών
 • η τεχνολογία και ότι αυτό συνεπάγεται
 • Τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μαζί όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από αυτό
 • Η πιθανή τρόποπόιηση του οικονομικού μοντέλου της χώρας στη βάση των διεθνών εξελίξεων και ο αντίστοιχος φορολογικός μετασχηματισμός
 • Η αποκατάσταση και ενδυνάμωση της φήμης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας

Καταλήγοντας ο κ. Ιορδάνου, είπε τα εξής: Βασικό αξίωμα στη φιλοσοφία μας είναι η λειτουργία σε πλαίσιο συνεργασίας, ειλικρίνειας,  αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού με τους συνεργάτες μας, είτε αυτοί  είναι άλλες εποπτικές αρχές, είτε εποπτευόμενοι, είναι άλλοι συνεργάτες εντός και εκτός Κύπρου. Γνωρίζοντας επίσης το αντικείμενό μας πολύ καλά και με δυνατό προσόν την στοιχειοθετημένη μας διορατικότητα, πολλές από τις απόψεις και προβλέψεις του ΣΕΛΚ επαληθεύτηκαν στη ροή του χρόνου. Πάγια μας στόχευση είναι τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του ΣΕΛΚ, των μελών και της δίκαιης μεταχείρισης όλων, μακριά από άλλες σκοπιμότητες ή αλλότρια συμφέροντα και κίνητρα, έχοντας πάντοτε ως βασικό συστατικό στην αποστολή μας την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Είναι επίσης αναντίλεκτο γεγονός ότι, δεδομένου του μεγέθους και των πόρων του, ο ΣΕΛΚ λειτουργεί με τις δικές του αδυναμίες και ελλείψεις. Μαθαίνουμε από αυτές και οργανωνόμαστε για την επόμενη μέρα. Ουδείς αλάνθαστος και συνεχής μας επιδίωξη είναι η διαρκής μας βελτίωση. Στόχος μας δε, είναι η μετατροπή των προκλήσεων και δυσκολιών σε ευκαιρίες. Αυτό είναι και ένα από τα μόττο μας υπηρεσιακά!

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΠοιο επάγγελμα μας γεμίζει στρες: Ποιοι υποφέρουν περισσότερο;
Επόμενο άρθροΠαγκόσμια διάκριση για το Ξενοδοχείο Amathus