Προς μία ψηφιακή εποχή οδεύει η Κύπρος μέσα από μεταρρυθμίσεις και έργα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) «Κύπρος – Tο Aύριο».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ) Κυριάκος Κόκκινος, σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, τόνισαν τον καταλυτικό ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού για ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία.

Ο τέταρτος πυλώνας «Προς μία Ψηφιακή Εποχή» αλλά και οι συναφείς δράσεις υπό άλλους πυλώνες, δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αποτελούν θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας και την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με όραμα για μία δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, βασισμένη στη γνώση και τις ψηφιακές και καινοτόμες τεχνολογίες.

Με πυξίδα τους στόχους που έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια της «Ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης», και η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη κυρίαρχης θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον ψηφιακό τομέα μέχρι το 2030, με ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις που να διασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η Κύπρος έχει διαμορφώσει ένα συνεκτικό και ολιστικό πλάνο δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, που αγγίζουν όλους τους τομείς της οικονομίας και ξεπερνούν την ελάχιστη απαίτηση για 20% κατανομή πόρων σε δράσεις με ψηφιακή υφή. Συγκεκριμένα, ποσό ύψους €282 εκ., που αντιστοιχεί σε 23% των συνολικών επενδύσεων στο πρόγραμμα «Κύπρος – Το Aύριο», αφιερώνεται σε δράσεις που αφορούν ή/και συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση, γεγονός που καταδεικνύει αφενός την καίρια σημασία του άξονα αυτού για την ανάκαμψη, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, και αφετέρου τη δέσμευση της Πολιτείας για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο κυβέρνησης, οικονομίας και κοινωνίας.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως προχωρούμε προς έναν φιλόδοξο σχεδιασμό στην Κύπρο του Αύριο, για να επιτύχουμε, μεταξύ άλλων, τον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αφορούν τη βελτίωση της καθ’ ημέραν ζωής των πολιτών, τον εκσυγχρονισμό των θεσμών, την αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών και την προσαρμογή σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας και ραγδαίων ψηφιακών εξελίξεων. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία εύρωστη οικονομία και κοινωνία, ικανή να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις και ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθαι.»

Οι τομείς παρέμβασης που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα πλαίσια του εθνικού ΣΑΑ περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας (€170εκ.), την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και των ευρυζωνικών υποδομών (€53 εκ.), την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της κοινωνίας (€20 εκ.), τη δημιουργία έξυπνων πόλεων σε όλη την κυπριακή επικράτεια (€35 εκ.), καθώς και μέτρα για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης των ΜμΕ (€88εκ.).

Το Υφυπουργείο, στο πλαίσιο του ΣΑΑ, έχει να διαδραματίσει ένα άκρως σημαντικό ρόλο, κάθετο αλλά και οριζόντιο, έχοντας αναλάβει τόσο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων του Υφυπουργείου, όσο και τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των έργων του Σχεδίου που αφορούν σε ψηφιακό μετασχηματισμό και έχουν υποβληθεί από άλλα Υπουργεία και φορείς. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι παρεμβάσεις που προωθούνται αγγίζουν τον ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας, και αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, όσο και στην ενδυνάμωση και διευκόλυνση του επιχειρείν, στην τόνωση της απασχόλησης, καθώς και ευρύτερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. «Έχει εκπονηθεί ένα φιλόδοξο και εμπεριστατωμένο σχέδιο δράσης», δήλωσε ο Υφυπουργός, «το οποίο αποτελεί μία τεράστια πρόκληση, καθώς προνοεί μία ολιστική μεταμόρφωση του μοντέλου λειτουργίας που ακολουθούμε ως κράτος και ως κοινωνία. Προϋποθέτει ισχυρή βούληση, ξεκάθαρη στρατηγική, σωστό σχεδιασμό αναγκών και προτεραιοτήτων, προσεκτική υλοποίηση και επαρκή διάθεση πόρων και εργαλείων. Αλλά κυρίως, απαιτεί ετοιμότητα και στήριξη από το σύνολο της κοινωνίας».

Αξίζει να σημειωθεί πως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για στήριξη του διττού στόχου για ψηφιακή και πράσινη μετάβαση (twin transition), προσφέρονται, πέραν του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ευκαιρίες χρηματοδότησης από πρόσθετα εργαλεία όπως τα Προγράμματα Ψηφιακή Ευρώπη, Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility), Ορίζοντας Ευρώπη και τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, επιτυγχάνοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία του τόπου μας. Πηγή ΓΤΠ

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΠτΔ: Να μην κοιμούνται ήσυχοι οι επιτήδειοι με τα διαβατήρια
Επόμενο άρθροΠολίτης χαστούκισε τον Μακρόν μπροστά στις κάμερες – Βίντεο