Τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρούνται συχνά περιστατικά που σχετίζονται με κακή χρήση χημικών προϊόντων, κατά την απολύμανση και τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών, που είτε βρίσκονται σε δημόσιους χώρους (κολυμβητήρια, γυμναστήρια, ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια) ή αφορούν ιδιωτική χρήση σε οικίες.

Η δημιουργία επικίνδυνων για την υγεία αναθυμιάσεων μπορεί να είναι αποτέλεσμα λανθασμένης ανάμειξης χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά την απολύμανση και τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών. Δυστυχώς, και παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις, τέτοια επικίνδυνα συμβάντα συνεχίζουν να συμβαίνουν και να δημιουργούν αναπνευστικά ή/και δερματικά προβλήματα στους επηρεαζόμενους.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι τα χημικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Ιδιαίτερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση και τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών μπορεί, λόγω της ανάμειξης μη συμβατών χημικών προϊόντων, να οδηγήσουν στην έκλυση επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Σε εργασιακούς χώρους (γυμναστήρια, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ.), όπου ο καθαρισμός και η συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών γίνεται από εργαζόμενους, πρέπει να προηγείται η εκτίμηση των κινδύνων από τον εργοδότη, για να αποφεύγονται τέτοια επικίνδυνα συμβάντα. Η εκτίμηση των κινδύνων πρέπει να λαμβάνει υπόψη, σε κάθε περίπτωση, τις πληροφορίες για την επικινδυνότητα των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) των προϊόντων. Με βάση τις πληροφορίες των ΔΔΑ πρέπει οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται από τον εργοδότη ώστε να εφαρμόζονται με ορθό τρόπο οι διαδικασίες καθαρισμού και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης και ατομικής προστασίας, τόσο στο χώρο ανάμειξης, όσο και στους χώρους της κολυμβητικής δεξαμενής. Σημειώνεται ότι, όλα τα χρησιμοποιούμενα χημικά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση που να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τους κινδύνους από τη χρήση των προϊόντων, ενώ παράλληλα όλα τα επικίνδυνα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο. Η παροχή των ΔΔΑ αποτελεί υποχρέωση των επαγγελματιών που διαθέτουν τα χημικά προϊόντα σε άλλα πρόσωπα.

Για την αντιμετώπιση της πιθανότητας έκτακτου περιστατικού, ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σχέδιο εκκένωσης, κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης καπνού και έκλυσης χημικών ουσιών και προσωπικό που να έχει καταρτιστεί στην παροχή πρώτων βοηθειών, έχοντας στη διάθεσή του όλα τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών.

Για υποβοήθηση των εργοδοτών στην ετοιμασία της αναγκαίας γενικής εκτίμησης κινδύνων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει ότι για τις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν διαδραστικό εργαλείο (OiRA) που βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_sector%5B219%5D=219&sort=date.

Επιπρόσθετα, συστήνεται όπως οι ιδιοκτήτες αναθέτουν την απολύμανση και τον καθαρισμό των χώρων αυτών σε εξειδικευμένα άτομα, για να αποφεύγονται περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ενοίκων και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων και των μικρών παιδιών. Πηγή: ΓΤΠ

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΚΟΕΑΣ: Η Κύπρος έγραψε ιστορία στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων
Επόμενο άρθροΝέα φάρμακα στο ΓεΣΥ για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2