Στις 335 διαμορφώθηκαν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων το τρίτο τρίμηνο του 2023, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται στα €8,6 δισ.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) που παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, το τρίτο τρίμηνο του 2023 είχε υπό την εποπτεία της συνολικά 335 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), σε σύγκριση με 334 το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και 333 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,30% και 0,60%, αντίστοιχα.

Από τις 335 οντότητες, οι 225 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 36 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 74 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 47 ΔΟΕΕ, 53 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 6 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Με βάση τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2023,  το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανερχόταν στα €8,6 δισ., καταγράφοντας μείωση της τάξης του 19,8% σε σχέση με το δεύτερο  τρίμηνο του 2023, ενώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022 η μείωση είναι της τάξης του 12,8%. Η μείωση του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση οφείλεται κυρίως στη ρευστοποίηση μονάδων δύο επενδυτικών ταμείων. Περαιτέρω, η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €8 δισ.

Το 59% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση,  προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 18% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 12% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 10% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Το 89,4% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 5,4% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 4% σε τραπεζικές καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 32,9% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 13,8% σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο. Το 11,7% έχει επενδυθεί σε μερίδια ΟΣΕ και το 11,6% σε Ακίνητα.

Συνολικά 217 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες. Το 76% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 198 Κυπριακούς ΟΣΕ (13 ΟΣΕΚΑ, 54 ΟΕΕ, 49 ΟΕΕΠΑΠ και 82 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 217 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 156 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,3 δισ. ή 27% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 65,1% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 14,4%.

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,2%). Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 68,1% του συνόλου των επενδυτών είναι επαρκώς ενημερωμένοι, 20% επαγγελματίες επενδυτές, και μόλις 12,7% ιδιώτες επενδυτές.

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €536 εκατ. (6,221% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €194,2 εκατ. (2,254% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €605 εκατ. (7,022% του συνολικού ΕΥΔ) και των Βιώσιμων Επενδύσεων στα €77,9 εκατ. (0,904% του συνολικού ΕΥΔ).

Το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΒραβεία Έρευνας ΙδΕΚ: Οι μεγάλοι νικητές που ξεχώρισαν για το επιστημονικό τους έργο
Επόμενο άρθροΤέσσερεις νέοι συνεταίροι στη Γεωργιάδης & Πελίδης