Στις 19 Μαΐου 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της έγκρισης και υιοθέτησης των νέων προτεινόμενων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας. Η σύνταξη και μετάφραση των νέων προτεινόμενων Κανονισμών ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας Μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης, μέσω ενός κοινού έργου του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Μεταρρύθμιση, η οποία θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς: λειτουργία δικαστηρίων, εκπαίδευση των δικαστών, e-justice και αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.

Οι νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα βήματα της εν λόγω Μεταρρύθμισης, με θεμελιώδη σκοπό να καταστήσουν ικανά τα δικαστήρια να χειρίζονται τις υποθέσεις δίκαια, με αναλογικό κόστος, πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από ό,τι είναι δυνατό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Σημειώνεται πως οι νέοι Κανονισμοί συντάχθηκαν, βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών, έπειτα από τις συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές που ετοιμάστηκαν από ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του Rt. Hon. Lord Dyson. Στη συνέχεια έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας από την Επιτροπή Θεσμών και μεταφράστηκαν στα Ελληνικά. Το τελικό κείμενο πέρασε από την αξιολόγηση τόσο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, όσο και της Ένωσης Δικαστών.

Με την έγκριση των νέων Κανονισμών, ξεκινά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για δικαστές, δικηγόρους και πρωτοκολλητές, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του γενικότερου πλαισίου αλλά και των κυριότερων αλλαγών που οι νέοι Κανονισμοί θα επιφέρουν.

Η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Περσεφόνη Παναγή δήλωσε: «Είναι κοινώς αποδεκτό από τους κύριους ενδιαφερόμενους, δικηγόρους και δικαστές, ότι οι υφιστάμενοι Κανονισμοί,  οι οποίοι από το 1958 έχουν υποβληθεί σε ελάχιστη αναθεώρηση, έχριζαν ριζικής αναμόρφωσης. Οι νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των ενδιαφερομένων, το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο, ως πρωτεργάτης της Μεταρρύθμισης, προσβλέπει στην αποτελεσματική υιοθέτησή των νέων Κανονισμών, για την εφαρμογή ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος απονομής δικαιοσύνης.»

Η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΝέα καμπάνια της Coca-Cola με τίτλο «Κάθε άδειο μπουκάλι έχει αξία»
Επόμενο άρθροΣε τροχιά ανάκαμψης η κυπριακή οικονομία