Η S&P Global Ratings επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις της RCB Bank σε “BB-/B”, λόγω της βιώσιμης ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και της ισχυρής θέσης κεφαλαιοποίησης, με σταθερές προοπτικές.

Η εν λόγω αξιολόγηση, σε συνδυασμό με εκείνες άλλων διεθνών οίκων, συνεχίζουν να κατατάσσουν την RCB Bank ως ένα από τα ιδρύματα με τις υψηλότερες αξιολογήσεις στην Κύπρο.

Τα δυνατά σημεία της RCB Bank, όπως η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκειά της και η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους παράγοντες αξιολόγησης της S&P.

Η βαθμολογία S&P αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η RCB Bank διατηρεί ισχυρή και σταθερή θέση.

                                                                                                                               Η RCB Bank Ltd ιδρύθηκε την 1η Αυγούστου 1995, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κύπρο και συγκαταλέγεται στις σημαντικές Ευρωπαϊκές τράπεζες που εποπτεύονται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Η Τράπεζα διατηρεί καταστήματα σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Λουξεμβούργο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter