Η προσπάθεια για μετεξέλιξη της κυπριακής οικονομίας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο και για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, επιβάλλει τη διαμόρφωση και υλοποίηση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού και την αξιοποίηση των θετικών στοιχείων που έχουν αναδειχθεί στην οικονομία και ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων.

Του Κωνσταντίνου Ξάνθη, Επικεφαλής του τμήματος Wealth Management Operations της Eurobank Κύπρου

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό κόμβο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και σύστασης επενδυτικών ταμείων, ενώ αποτελεί πλέον αξιόπιστη βάση εγκατάστασης εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα καθώς και διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Το οικονομικό, επιχειρηματικό και τραπεζικό περιβάλλον στην Κύπρο, μέσα από τις δυσκολίες που έχει επιτυχώς αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να ανακάμψει και πλέον αποπνέει αίσθημα ασφάλειας, σταθερότητας και επαγγελματικής επάρκειας, συστατικά απολύτως απαραίτητα για τη δημιουργία και δραστηριοποίηση επενδυτικών ταμείων στο νησί.

Διαχρονικά, συγκριτικά πλεονέκτηματα της Κύπρου αποτελούν η στρατηγική γεωγραφική της θέση, η συμμετοχή της στην Ευρωζώνη, το νομικό της θεσμικό πλαίσιο που βασίζεται στο Αγγλικό δίκαιο και είναι διεθνώς προτιμητέο, τα ανταγωνιστικά φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει καθώς και οι επαγγελματικές υπηρεσίες οι οποίες διακρίνονται για την οξύνοια και την αποτελεσματικότητα τους. Με την υιοθέτηση μιας πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής, η Κύπρος μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, ως ελκυστικός προορισμός για εγκαθίδρυση έδρας επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και ως προορισμός για επενδύσεις. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, καθώς και συντονισμένη προώθηση των πλεονεκτημάτων της κυπριακής αγοράς στα διεθνή φόρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στους πλέον ανερχόμενους προορισμούς στον τομέα των επενδυτικών ταμείων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο τομέας των επενδυτικών ταμείων – Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ-UCITS) και Οργανισμών Ενναλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ-AIFs) – συνιστά αναμφίβολα μια μεγάλη ευκαιρία. Παράλληλα όμως, αποτελεί μια πρόκληση για τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, τα οποία καλούνται να διαμορφώσουν συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών, ώστε να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους επενδυτές και επαγγελματίες διαχειριστές. Σημαντική παράμετρος προς την επίτευξη του στόχου αυτού, αποτελεί η ικανοποίηση των σύνθετων αναγκών τους για επενδύσεις και αποτελεσματική διαχείριση, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Στη Eurobank Κύπρου, έχοντας μια εμπειρία πολλών χρόνων και εξειδίκευση στις επενδυτικές υπηρεσίες, έχουμε διαμορφώσει ανταγωνιστικές υπηρεσίες για τους πελάτες μας, που περιλαμβάνουν τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες, όπως είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίων και η λήψη, διαβίβαση-εκτέλεση εντολών για αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών μέσων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται, μεγάλο εύρος επενδυτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων, δομημένων προϊόντων, πολύτιμων μετάλλων κτλ.

Συνολικά, η τράπεζα υποστηρίζει επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε πάνω από 50 διεθνείς αγορές

Σχετικά με τους θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες διαχειριστές και πιο συγκεκριμένα για τα επενδυτικά ταμεία, η Eurobank Kύπρου έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο τμήμα Θεματοφυλακής Επενδυτικών Ταμείων παρέχοντας υπηρεσίες εποπτείας, ελέγχου, παρακολουθήσεις ταμειακών ροών, φύλαξης κινητών αξιών και πολύτιμων μετάλλων, καθώς και διεκπεραίωσης συναλλαγών όπως εκκαθάριση και διακανονισμός, παρακολούθηση, ενημέρωση και εκτέλεση εταιρικών ενεργειών κ.α. Η Τράπεζα σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών Θεματοφυλακής Επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο, με τη συνολική αξία των χαρτοφυλακίων των εν λόγω ταμείων να υπερβαίνει τα €3,5 δις.

Αναγνωρίζοντας εγκαίρως τη σημασία των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο, το 2017 προχωρήσαμε στην ίδρυση και λειτουργία του ΟΣΕΚΑ ERB Funds VCIC PLC, παρέχοντας μια ακόμη επιλογή επένδυσης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα στην Κύπρο.

Το ERB Funds VCIC PLC αποτελείται από τρία διακριτά αμοιβαία κεφάλαια:

  • ERB Βραχυπρόθεσμo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EUR με νόμισμα αναφοράς το Ευρώ,
  • ERB Βραχυπρόθεσμo Αμοιβαίο Κεφάλαιο USD με νόμισμα αναφοράς το Αμερικανικό δολάριο
  • ERB Εισοδήματος Αμοιβαίο Κεφάλαιο EUR με νόμισμα αναφοράς το Ευρώ.

Πρόκειται για Αμοιβαία Κεφάλαια που προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τον τελικό επενδυτή, όπως η άμεση ρευστότητα, η επαγγελματική διαχείριση επενδύσεων και χαρτοφυλακίου, η διαφάνεια με καθημερινή δημοσίευση τιμών και αποδόσεων, όπως και η βελτιστοποίηση σχέσης Απόδοσης/Κινδύνου μέσω ευρείας διασποράς επενδύσεων.

Με ένα οικονομικό, επιχειρηματικό και τραπεζικό περιβάλλον που παρέχει ασφάλεια, σταθερότητα και επαγγελματική επάρκεια, η Κύπρος συνδυάζει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη δραστηριοποίηση επενδυτικών ταμείων και επαγγελματιών διαχειριστών στο νησί τα επόμενα χρόνια, εδραιώνοντάς τα ως σημαντικό πυλώνα χρηματοοικονομικής ανάπτυξης.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΣυστάσεις προς ταξιδιώτες για τη νόσο COVID-19
Επόμενο άρθροΤο θρυλικό Βερεγγάρια επιστρέφει – Επένδυση €35 εκ. από τον Όμιλο bbf