Μείωση τόσο στο Εμβαδόν (-9,9%) όσο και στην Αξία (-4,0%)

 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις Δημοτικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις κατά τον Ιούλιο 2022 ανήλθε στις 623. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €245,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 199,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 776 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, εκδόθηκαν 4.521 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.717 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 4,2%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 4,0% και το συνολικό εμβαδόν κατά 9,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 5,8%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

 

Πίνακας 1          

Κατηγορία Έργου

Αριθμός Αδειών

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Ιουλ 2022

Ιαν-Ιουλ

 2022

Ιαν-Ιουλ 2021

 

Ιαν-Ιουλ 2022/

   Ιαν-Ιουλ 2021

Οικιστικά Κτίρια

415

3.089

3.340

-7,5

Μη Οικιστικά Κτίρια

110

712

723

-1,5

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

41

302

262

15,3

Διαίρεση Οικοπέδων

46

314

305

3,0

Κατασκευή Δρόμων

11

104

87

19,5

Σύνολο

623

4.521

4.717

 

-4,2

 

Πίνακας 2          

Κατηγορία Έργου

Εμβαδόν (μ²)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Ιουλ 2022

Ιαν-Ιουλ

 2022

Ιαν-Ιουλ 2021

 

Ιαν-Ιουλ 2022/

   Ιαν-Ιουλ 2021

Οικιστικά Κτίρια

157.401

1.082.896

1.197.961

-9,6

Μη Οικιστικά Κτίρια

39.563

187.903

214.861

-12,5

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

2.210

6.681

4.676

42,9

Σύνολο

199.174

1.277.480

1.417.498

 

-9,9

 

Πίνακας 3          

Κατηγορία Έργου

Αξία (€000’ς)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Ιουλ 2022

Ιαν-Ιουλ

 2022

Ιαν-Ιουλ 2021

 

Ιαν-Ιουλ 2022/

   Ιαν-Ιουλ 2021

Οικιστικά Κτίρια

178.497

1.135.739

1.236.846

-8,2

Μη Οικιστικά Κτίρια

54.003

229.862

204.251

12,5

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

5.758

57.018

54.342

4,9

Διαίρεση Οικοπέδων

3.384

29.977

22.516

33,1

Κατασκευή Δρόμων

3.926

9.176

5.311

72,8

Σύνολο

245.568

1.461.772

1.523.266

 

-4,0

 

Πίνακας 4          

Οικιστικά Κτίρια

Αριθμός Οικιστικών Μονάδων

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Ιουλ 2022

Ιαν-Ιουλ

 2022

Ιαν-Ιουλ 2021

 

Ιαν-Ιουλ 2022/

   Ιαν-Ιουλ 2021

Μονοκατοικίες

302

1.907

2.070

-7,9

Διπλοκατοικίες

67

535

594

-9,9

Οικιστικές πολυκατοικίες

396

3.214

3.366

-4,5

Μικτές πολυκατοικίες

11

263

256

2,7

Σύνολο

776

5.919

6.286

 

-5,8

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός και κάλυψη

Σκοπός είναι η συλλογή βασικών στοιχείων που αφορούν οικιστικά και μη οικιστικά κτήρια καθώς και άλλες οικοδομικές δραστηριότητες όπως έργα πολιτικού μηχανικού, διαίρεση οικοπέδων και κατασκευή δρόμων, ανά επαρχία (αστικές και αγροτικές περιοχές). Για κάθε κατηγορία έργου καταρτίζονται πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν, το εμβαδόν και την αξία του έργου και τον αριθμό οικιστικών μονάδων που προβλέπεται ν’ ανεγερθούν.

Καλύπτονται όλες οι άδειες οικοδομής που εκδίδονται από τις αρχές τοπικής διοίκησης, δηλαδή τα Δημαρχεία, τις Επαρχιακές Διοικήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα.

Συλλογή στοιχείων

Η Στατιστική Υπηρεσία λαμβάνει σε μηνιαία βάση από όλες τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης αντίγραφα όλων των εντύπων αδειών οικοδομής που εξέδωσαν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα έντυπα κωδικοποιούνται κατάλληλα από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να παραχθούν οι στατιστικές. Για την κατηγοριοποίηση των διάφορων οικοδομικών έργων χρησιμοποιείται η Ταξινόμηση των Κατασκευών (CC) της ΕΕ. ΠΗΓΗ

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΥπεβλήθη υπόμνημα στον υπουργό Υγείας για την αποκάλυψη του «Αόρατου Έθνους»
Επόμενο άρθροΠροκαλεί και πάλι ο Ερντογάν: Μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά