Αυξημένα θα είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2024 τα ποσοστά των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό για τις αυξήσεις στα ποσοστά εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που καθορίστηκε το 2012 με σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας, από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα ισχύσουν τα εξής:

Για μισθωτούς:

22,8% από το οποίο 8,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,8% από τον εργοδότη και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Για αυτοτελώς εργαζομένους:

21,8% από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον αυτοτελώς εργαζόμενο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,

Για μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο χωρίς ο μισθωτός να εισφέρει σ’ αυτό:

22,8% από το οποίο 4,45% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 13,15% από τον εργοδότη και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,

Για προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού:

19,7% από το οποίο 15% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,7% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,

Για προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού:

22,8 % από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Πέραν των πιο πάνω αυξήσεων, σχετική αναλογιστική μελέτη που ετοιμάστηκε κατέδειξε ότι δεν απαιτείται επιπρόσθετη αύξηση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να καλυφθεί η δαπάνη που προκύπτει από την επέκταση του δικαιώματος σύνταξης χηρείας στους άντρες.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθρο«Γυμνή» η Ευρώπη απέναντι στις παγκόσμιες απειλές
Επόμενο άρθροΠέντε υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στον τομέα της γεωργίας σε κυπριακά πανεπιστήμια