Αύξηση κερδών και κεφαλαιακής επάρκειας και σημαντική βελτίωση στο λειτουργικό κόστος

 

Με αυξημένη κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια και πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου ολοκληρώθηκε το 2023 για την Eurobank Κύπρου. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την υγιή πορεία και ανθεκτικότητα της Τράπεζας, την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετώπισε το 2023, καθώς και τη σημαντική συμβολή της Eurobank Κύπρου στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και στην επιχειρηματικότητα.

Πιο αναλυτικά:

  • Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας μετά τους φόρους ανήλθαν στα €199,4 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση €105,1 εκατομμυρίων ή 111%, σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2022. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα €239,2 εκατομμύρια.
  • Η αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με τη βελτίωση των λειτουργικών κερδών οδήγησαν στην περαιτέρω βελτίωση του δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 18% το 2023, από 29% που ήταν το 2022.
  • Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) όπως και ο δείκτης Κοινών Μετοχών (CET1) παρέμειναν ισχυροί και ανήλθαν σε 34,1% το 2023, σημειώνοντας αύξηση 680 μονάδων βάσης έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2022. Οι εν λόγω δείκτες είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το έτος 2023.
  • Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) ανήλθε στο 33,6%. Οι συνολικές καταθέσεις έφτασαν στα €7.099 εκατομμύρια, ενώ τα συνολικά δάνεια ανήλθαν σε €2.844 εκατομμύρια έναντι €2.730 εκατομμυρίων το 2022.
  • Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, το αυξημένο κόστος ενέργειας και των γεωπολιτικών εξελίξεων τους προηγούμενους μήνες, η καθαρή πιστωτική επέκταση της Τράπεζας το 2023 ανήλθε σε €114 εκατομμύρια, με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου να παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση.
  • Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) ανήλθε σε 2,4%, παραμένοντας ιδιαίτερα χαμηλός.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Κύπρου, ανέφερε:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2023 έκλεισαν με θετικό πρόσημο.   Έχουμε επιτύχει αυξημένη κερδοφορία, ενισχυμένη και πιο ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ένα διαχρονικά χαμηλό ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), διαμορφώνοντας έτσι ένα πολύ καλής ποιότητας δανειακό χαρτοφυλάκιο.  Σήμερα, είμαστε σε θέση να πούμε ότι διαχειριστήκαμε με επιτυχία τις προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω του υψηλού πληθωρισμού, της αστάθειας και της αβεβαιότητας που προκαλεί το γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και της ανάγκης για ψηφιακό μετασχηματισμό και για πράσινη μετάβαση.  Εκτιμούμε ότι αρκετές από αυτές τις προκλήσεις, θα συνεχιστούν και το 2024, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τα αποτελέσματα του 2023 επιβεβαιώνουν για ακόμα μία φορά την υγιή και ανοδική πορεία της Τράπεζας, την ανθεκτικότητά της και το επιτυχημένο επιχειρηματικό της μοντέλο.  Πρώτιστος στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την ισχυρή μας παρουσία στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή του τόπου, να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες της οικονομίας και των πελατών μας και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.  Η συνεχής εξέλιξη, η αναβάθμιση, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και η εξατομίκευση αποτελούν βασική μας επιδίωξη και δημιουργούν πρόσθετη αξία για τους πελάτες μας.

Εντός του τρέχοντος έτους ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση της αναβάθμισης των τεχνολογικών μας υποδομών και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από μια μεγάλη επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθιστώντας έτσι την Τράπεζα πιο προσιτή, ταχύτερη και αποτελεσματική.

Παράλληλα, στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών της Τράπεζας, στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και των καταθέσεων, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα του Wealth Management, στον οποίο ο Όμιλος Eurobank κατέχει ηγετική περιφερειακή θέση και παρέχει διαχρονικά πρωτοποριακές υπηρεσίες, οι οποίες απευθύνονται σε πελάτες Private Banking τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Ψηλά στις προτεραιότητες της Τράπεζας για το 2024 βρίσκεται και η ενίσχυση της κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στους στόχους και τα κριτήρια ESG. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η συνεισφορά στην κοινωνία και η χρηστή διοίκηση, μέσω υιοθέτησης πρακτικών που να προωθούν την ισότητα, τη διαφάνεια και την αειφορία, βρίσκονται σε δεσπόζουσα θέση στην πυραμίδα των επιδιώξεών μας».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  31.12.2023

12 μήνες

εκ.

31.12.2022

12 μήνες

εκ.

  Σύνολο Δανείων 2.844 2.730 
Σύνολο Καταθέσεων 7.099 7.203 
Κεφάλαια και άλλα αποθεματικά  854 636 
Κέρδη προ φόρων 239,2 115,7 
Κέρδη μετά φόρων 199,4 94,3 
Επενδυτικά κεφάλαια υπό διαχείριση από την Υπηρεσία Wealth Management 3.926 2.825

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροHγετικός ο ρόλος του Ομιλου Coca-Cola HBC στη βιώσιμη ανάπτυξη
Επόμενο άρθροH δύναμη της ανταλλαγής εμπειριών