Ο Όμιλος Qualco και η Astrobank ανακοίνωσαν σήμερα την εξαγορά της QQuant Master Servicer Cyprus Limited  (“Εταιρεία”) από την Astrobank.

Συγκεκριμένα, τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει όπως η AstroBank η οποία κατείχε το 25,1% στην Εταιρεία να εξαγοράσει και το υπόλοιπο 74,9% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο μέχρι πρότινος κατείχε ο Όμιλος Qualco.

Στην διάρκεια των τελευταίων δύο ετών η συνεργασία της Εταιρείας με την AstroBank συνέβαλε ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με σημαντική μείωση του δείκτη ΜΕΧ και πωλήσεις ακινήτων της AstroBank.

Ο Όμιλος Qualco προτίθεται να συνεχίσει την δραστηριότητά του στην Κύπρο καθώς επίσης και τη συνεργασία του με την AstroBank μέσω συμβολαίου διαχείρισης μέρους του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ της AstroBank.

Ο Όμιλος Qualco, με εμπειρία άνω των 20 ετών, κατέχει ηγετική θέση στην παροχή τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα του κύκλου ζωής της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Με έδρα την Αθήνα και σημαντική παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ηπειρωτική Ευρώπη, εξυπηρετεί περισσότερους από 140 οργανισμούς σε 35 χώρες, ενώ στο μετοχικό του κεφάλαιο συμμετέχει η PIMCO, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων παγκοσμίως. Σήμερα, απασχολούνται περισσότεροι από 800 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου.

Η AstroBank Public Company Limited αποτελεί δυναμικά αναπτυσσόμενο Κυπριακό πιστωτικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2008 και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  Με ένα δίκτυο που απαρτίζεται από 15 καταστήματα και γραφεία σε ολόκληρη την Κύπρο, η AstroBank είναι επαγγελματικά εδραιωμένη στην τοπική αγορά, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής και διεθνούς πελατείας της.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροMetaverse: Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι εταιρείες;
Επόμενο άρθροFun day με την Blue Island στη Λεμεσό