Πρόσω Ολοταχώς για Μονοθυριδική Εξυπηρέτηση (One-Stop-Shipping-Shop)

 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων «ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022».

Η ψήφιση του εν λόγω νομοθετήματος συνιστά την υλοποίηση της Δράσης αρ.14 της Μακροχρόνιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Κυπριακή Ναυτιλία «SΕΑ Change 2030», που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και στην απλούστευση των διαδικασιών και του καθεστώτος λειτουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων.

Προς τούτο δημιουργείται μια νέα μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η  «Ναυτιλιακή  Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.)», με μοναδικό σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων. Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία σύστασης και εγγραφής Ναυτιλιακών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Με τον νόμο αυτό δημιουργείται Μητρώο Ν.Ε.Π.Ε. την εποπτεία του οποίου θα έχει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου (που είναι και δια νόμου ο Νηολόγος Κυπριακών Πλοίων) θα ενεργεί και ως Έφορος των Ν.Ε.Π.Ε.

Ο περί Ν.Ε.Π.Ε. Νόμος στη δομή του εμπνέεται από τις βασικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, και για να καταστεί πιο ευέλικτη και ελκυστική η Ν.Ε.Π.Ε., περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν σε απλοποίηση διάφορων διαδικασιών και πτυχών.

Δυνάμει του περί Ν.Ε.Π.Ε. Νόμου οι ναυτιλιακές εταιρείες ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων οι οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών μπορούν να αιτηθούν τη μεταφορά τους στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Ε. βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης δήλωσε: «Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίηση μου για τη δημιουργία της Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.  Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη. Υλοποιούμε ακόμα μια δράση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυπριακή Ναυτιλία και κάνουμε πράξη ένα διαχρονικό αίτημα της ναυτιλιακής βιομηχανίας που προσθέτει μια σημαντική συνιστώσα στο πλαίσιο μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shipping-shop) που δημιουργούμε με θετικότατες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού μας προϊόντος. Ευχαριστώ το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την ψήφιση του Νόμου καθώς και όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας που συνεργάστηκαν εποικοδομητικά με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη διαμόρφωση του όλου νομοθετικού πλαισίου.»

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΚαι πάλι τα ρολόγια πίσω
Επόμενο άρθροΠαραιτήθηκε ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος – Στροφή προς Χριστοδουλίδη