Οι  PropTech εταιρείες μπορούν να απλοποιήσουν διαδικασίες, να φέρουν διαφάνεια και να μειώσουν τα κόστη

 

 

Του Άλεξ Μιχαήλ, Interim Chief Technology Officer, WiRE FS

 

Με τον όρο PropTech εννοούμε την κάθε είδους τεχνολογία η οποία βελτιώνει τον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν, εντοπίζουν, αγοράζουν, πωλούν, και διαχειρίζονται ακίνητη περιουσία. Οι βελτιώσεις που φέρνει η τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα, αφορούν κυρίως στη μείωση του κόστους αλλά και του απαιτούμενου χρόνου για οποιουδήποτε είδους συναλλαγή, καθώς και σε επιπλέον διαφάνεια. Για παράδειγμα:

  • Μειωμένες χρεώσεις επειδή η νέα τεχνολογία οδήγησε σε μείωση του λειτουργικού κόστους
  • Μειωμένες χρεώσεις λόγω διαφάνειας στην αγορά και απάλειψης των μεσαζόντων
  • Καλύτερη εμπειρία χρήσης σε σχέση με προηγουμένως (λιγότερος χρόνος αναμονής, λιγότερος εκνευρισμός)
  • Παροχή συμβουλών που βασίζονται σε στοιχεία/ δεδομένα και όχι απλά σε απόψεις.

Τα παραδείγματα στα οποία η PropTech έχει βελτιώσει σημαντικά τον τομέα των ακινήτων στο εξωτερικό (ελπίζουμε σύντομα και στην Κύπρο) είναι πολλά. Ενδεικτικά, οι συμφωνίες με ενοίκους γίνονται πολύ πιο απλά με αυτοματοποιημένους ελέγχους, ψηφιακή συμπλήρωση και καταχώρηση εγγράφων και ψηφιακές υπογραφές. Επίσης, στο εξωτερικό λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία εφαρμογές οι οποίες έχουν τον ρόλο του μεσίτη/μεσάζοντα για υποθήκες ακινήτων. Οι εφαρμογές αυτές αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή τον κάθε ενδιαφερόμενο δανειζόμενο με τον ανάλογο δανειστή, βελτιώνοντας και απλοποιώντας τη διαδικασία απόκτησης ενυπόθηκου δανείου. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή Trussle.

Άλλες εφαρμογές, όπως η Nested, βοηθούν πωλητές ακινήτων να τα διαθέσουν με χαμηλή χρέωση μεσιτείας, διαδικτυακά από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας και με πολύ φιλική χρήση για τον κάθε χρήστη. Αντίστοιχα, εφαρμογές όπως το Rentify, αυτοματοποιούν τις διαδικασίες ενοικίασης ακινήτου και κατά συνέπεια αυξάνουν τη ρευστότητα των ιδιοκτητών τους.

Όλα τα πιο πάνω όμως, τα συναντάμε κυρίως σε ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού όπου βέβαια και οι σχετικές αγορές είναι μεγαλύτερες. Στην Κύπρο είναι διαχρονική τάση μεγάλο μέρος του πλούτου των περισσότερων οικογενειών να αφορά σε ακίνητη περιουσία. Ωστόσο, παρά την εμπλοκή μεγάλου αριθμού μη επαγγελματιών, ο τομέας εξακολουθεί να μην είναι τόσο διαφανής και να κυριαρχούν οι παραδοσιακοί μεσίτες. Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους μεσιτικά γραφεία τα οποία να λειτουργούν διαδικτυακά. Διευκρινίζουμε βέβαια, πως εδώ δεν εννοούμε πως η  αδιαφάνεια στο τομέα προέρχεται ή προκαλείται από τους μεσάζοντες. Προκύπτουν από διάφορους παράγοντες, όπως η έλλειψη ορθών, αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων, τόσο σε σχέση με τις πράξεις όσο και σε σχέση με τις τιμές των ακινήτων. Την ίδια ώρα, οι σχετικές διαδικασίες είναι αργές και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί μέχρι και μήνες για να ολοκληρωθούν λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων και μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εντοπίζουμε ως WiRE FS στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για συγκέντρωση και ψηφιοποίηση όλων των πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με τον τομέα των ακινήτων (μείνετε συντονισμένοι για τα νεότερα) αφορά στο γεγονός πως τα διαθέσιμα δεδομένα είναι διάσπαρτα, πολλές φορές ακαταλαβίστικα ή χωρίς να έχουν νόημα και σε πολλές περιπτώσεις απρόσιτα για τον μέσο πολίτη. Ως αποτέλεσμα, είδαμε πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν τους πολίτες να λαμβάνουν αποφάσεις που σχετίζονται με τον τομέα των ακινήτων βασιζόμενοι σε ελλιπείς ή ακόμα και παραπλανητικές πληροφορίες.

Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να φέρουμε διαφάνεια σε σχέση με τις τιμές στην αγορά, να επεξεργαστούμε και να προσφέρουμε στο ευρύ κοινό λεπτομερή και ακριβή στοιχεία σε σχέση με τις πωλήσεις αλλά και τα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα ώστε να είναι ενήμεροι και να έχουν ιδία άποψη όταν θα έρθει η στιγμή να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ακίνητο. Η χρήση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο πραγματικά δεν έχει όρια και μπορεί να επεκταθεί μέχρι τις αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις ακινήτων με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΟι Κύπριοι βουλευτές ΔΕΝ πήραν άριστα για την περιβαλλοντική τους δράση  
Επόμενο άρθροΑποκαλυπτική συνέντευξη του Προέδρου του ΧΑΚ