Αλλότρια συμφέροντα εμποδίζουν την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία

 

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου, έθεσε, εκ νέου, ενώπιον της Κομισιόν την τραγική κατάσταση που συνεχίζει να επικρατεί στην Κύπρο, με τη συστηματική καταπάτηση των βασικών δικαιωμάτων των δανειοληπτών, την ίδια στιγμή που, λόγω της πανδημίας και της όξυνσης της οικονομικής κρίσης, η μέγγενη των εκποιήσεων πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης επικρέμεται πάνω από εκατοντάδες βιοπαλαιστές.

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στην Κομισιόν, με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, ενημέρωσε για την εγκληματική καταπάτηση του ανθρώπινου δικαιώματος στη στέγη, λόγω της απουσίας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, αλλά και του υφιστάμενο νομικού πλαισίου στην Κύπρο, το οποίο υπηρετεί πλήρως τις τράπεζες και δεν προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κυπριακή νομοθεσία για τους ιδιωτικούς πλειστηριασμούς, από την οποία απουσιάζει η πρόνοια για παροχή εναλλακτικής στέγης, στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται εκποίηση πρώτης κατοικίας. Επίσης, αναφέρθηκε στην καταπάτηση του δικαιώματος αναστολής της εκποίησης, μέχρις ότου αποφασιστεί από το δικαστήριο, εάν είναι νόμιμο ή όχι το σύνολο του διεκδικούμενου ποσού. Ενώ, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποχρέωση του κράτους να παρέχει νομική αρωγή στους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ώστε να αποδείξουν την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις τους.

Καλείται, λοιπόν, η Κομισιόν να απαντήσει, γραπτώς, στα πιο κάτω ερωτήματα που έθεσε ο κος Γεωργίου.

  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κομισιόν ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα ακύρωσης της καταχρηστικής ρήτρας εξ υπαρχής της σύμβασης, ως επιτάσσουν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ;
  • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η ΕΕ, ώστε να προστατεύονται από τις καταχρηστικές ρήτρες και οι μικρές επιχειρήσεις στην Κύπρο;
  • Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η ΕΕ ώστε να πάψει, στην Κύπρο, η παραβίαση του δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα;
  • Πώς προτίθεται να ενεργήσει η Κομισιόν ώστε να διασφαλιστεί, στην Κύπρο, το δικαίωμα αναστολής της εκποίησης, μέχρις ότου το δικαστήριο εξετάσει την αγωγή για ύπαρξη καταχρηστικής ρήτρας, καθώς και το δικαίωμα για διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγη, στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται εκποίηση πρώτης κατοικίας;
  • Τι προτίθεται να πράξει η Κομισιόν για τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν από τα κυπριακά δικαστήρια, κατά παράβαση της απαγόρευσης καταχρηστικών ρητρών, οι οποίες περιλαμβάνουν χρεώσεις επί τη βάση καταχρηστικών ρητρών επιτοκίων ή εξ υπαρχής άκυρων συμβάσεων δανείων ή υποθηκών, για τις οποίες δεν προβλέπεται από την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία δικαίωμα παραμερισμού των αποφάσεων;

Ο κος Γεωργίου, απευθύνθηκε, επίσης, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα:

  • Ποιες οι υποχρεώσεις των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων σε σχέση με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/13 για προστασία από τις καταχρηστικές ρήτρες και σεβασμό του ανθρώπινου δικαιώματος στη στέγη;
  • Γιατί οι κυπριακές τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/13, δεν υιοθετούν ένα δεσμευτικό Κώδικα Αναδιαρθρώσεων, ώστε να δεσμεύονται στην αφαίρεση των χρεώσεων, συνεπεία καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις, και να επιτυγχάνουν δίκαιες και νόμιμές αναδιαρθρώσεις δανείων;

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροH Celestyal Cruises ανακοινώνει την επανέναρξη των δρομολογίων της
Επόμενο άρθροΧάσμα αμοιβών και γυάλινες οροφές