Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας χαιρετίζει τη ψήφιση από τη  Βουλή των Αντιπροσώπων του τροποποιητικού Νόμου και των σχετικών Κανονισμών για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ).

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πλαίσιο ολιστικής και αειφόρου ανάπτυξης της θαλάσσιας επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί βασική συνιστώσα  της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) μέσω του οποίου οι αρχές της Δημοκρατίας, αναλύουν και οργανώνουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες στα θαλάσσια ύδατα  της Δημοκρατίας για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών, πολιτισμικών  και κοινωνικών στόχων.  Σημειώνεται ότι η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλο το φάσμα της Γαλάζιας Οικονομίας, δεδομένα και γνώσεις σχετικά με τη θάλασσα, ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία, στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή για το συντονισμό των απαραίτητων δράσεων για θέσπιση και εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Κύπρο. Ως αποτέλεσμα της ψήφισης του Τροποποιητικού Νόμου και των Κανονισμών το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα προχωρήσει άμεσα σε Δημόσια Διαβούλευση για τη Δήλωση Πολιτικής του ΘΧΣ διάρκειας 60 ημερών, με ορίζοντα διαμόρφωσης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με μεγάλο αριθμό άλλων αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών και Φορέων, συντονίζει τη διαμόρφωση ολιστικής στρατηγικής για την Εθνική Θαλάσσια Πολιτική.  Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αναμένεται να διασφαλίσει ένα διαφανές κανονιστικό πλαίσιο δημιουργώντας προϋποθέσεις ολιστικής και αειφόρου ανάπτυξης δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη συνεισφορά στην οικονομία όπως η ναυτιλία, η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αλιεία, ο παράκτιος τουρισμός, η υδατοκαλλιέργεια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΗ Calvin Klein παρουσιάζει την καμπάνια Black Canvas για την Άνοιξη 2021
Επόμενο άρθροΚαθοριστικό για επενδύσεις το άνοιγμα αιθέρων με Ισραήλ και Ηνωμένο Βασίλειο