Πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Λιμένα Λάρνακας συνεδρίαση της ειδικής τεχνικής επιτροπής, που απαρτίζεται από τους φορείς που ασχολούνται με το σύνολο των ενεργειών που αφορούν την διακίνηση του νικελιούχου μεταλλεύματος.

Η συνεδρίαση έγινε σε συνέχεια της προ δεκαπενθημέρου συνάντησης, που αφορούσε το θέμα της δημιουργίας σκόνης λόγω ισχυρών ανέμων, με σκοπό την εξέταση της όλης κατάστασης, όπως διαμορφώθηκε μετά τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν από όλες τις πλευρές.

Ειδικότερα, στην συνάντηση αυτή αξιολογήθηκε η σειρά προληπτικών μέτρων που εφαρμόστηκε, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ποιότητας της ατμόσφαιρας καθώς και διαφόρων άλλων παραμέτρων και συζητήθηκε η περεταίρω πορεία των εργασιών, καθώς και η  λήψη επιπρόσθετων μέτρων εκεί και όπου χρειάζεται.

Η αξιολόγηση της κατάστασης έγινε από ανεξάρτητο ειδικό επιστήμονα, ο οποίος εκπόνησε σχετική μελέτη την οποία και παρουσίασε. Κατά την συζήτηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αποτελεσματικά, καθώς η καταστολή της σκόνης επιτεύχθηκε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα κατά την καθημερινή εκτέλεση των εργασιών εντός του Λιμένα.

Επίσης, διαπιστώθηκε και απεδείχθη η αποτελεσματικότητα της συλλογικής εργασίας ως αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και η πρόθεσή τους για σωστή διαχείριση του ζητήματος. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η διάθεση όλων των φορέων για την υλοποίηση οποιωνδήποτε πρόσθετων μέτρων απαιτούνται.

Κατά την συνεδρίαση αποφασίστηκε, όπως η καθημερινή παρακολούθηση της επίδοσης των λαμβανόμενων μέτρων συνεχιστεί αδιαλείπτως και να ενημερωθούν άμεσα οι αρχές του κράτους και του Δήμου Λάρνακας για τις εργασίες της επιτροπής και τα πορίσματα της έρευνας της.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΕΕ: Πέραν των €500 εκ. σε ρηξικέλευθες καινοτομίες
Επόμενο άρθροΗ εναρκτήρια συνάντηση της Επιτροπής Νεοτέρων Μελών Κύπρου του ICAEW