Την υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα από αριθμό επιχειρήσεων υπενθυμίζει το Τμήμα Φορολογίας.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, με βάση το άρθρο 30Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, επιχειρήσεις που καταγράφονται στο παράρτημα του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχρέωσης Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα) Διατάγματος του 2021 (ΚΔΠ 259/2021), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής.

Η άρνηση αποδοχής πληρωμής με κάρτα ή ο καθορισμός ελάχιστου ποσού συναλλαγής για αποδοχή της κάρτας ή αποδοχή κάρτας για συναλλαγές ορισμένων προϊόντων, συνιστά παράβαση των προνοιών του Διατάγματος.

Διοικητικό πρόστιμο για παράβαση των προνοιών του Διατάγματος

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του Διατάγματος, επιβάλλεται με βάση το άρθρο 50ΣΤ του Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, διοικητικό πρόστιμο μέχρι και τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

Προσθήκη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στο παράρτημα του Διατάγματος

85.10.2   Νηπιαγωγεία (ιδιωτικά)  (ΚΔΠ 446/2021)

85.52      Πολιτιστική εκπαίδευση (ΚΔΠ 446/2021)

74.10      Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου (ΚΔΠ 446/2021)

49.32      Εκμετάλλευση ταξί (από 05/05/2022) (ΚΔΠ 52/2022)

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter