Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ»),  θέσπισε, δυνάμει της Οδηγίας ΟΔ87-04(2) και της Δήλωσης Πολιτικής ΔΠ-02-2020 της ΕΚΚ (βλέπε εδώ), Προσωρινό Καθεστώς Αδειοδότησης («ΠΚΑ») για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (περιλαμβανομένων επενδυτικών δραστηριοτήτων) από εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία/εγκατάσταση, νοουμένου ότι η παροχή αυτών των  επενδυτικών υπηρεσιών, αφορά αποκλειστικά σε εξ ορισμού επαγγελματίες πελάτες ή/και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, με έδρα την Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΚ είχε ήδη εκδώσει προηγούμενο Δελτίο Τύπου για το συγκεκριμένο θέμα στις 22 Δεκεμβρίου 2020 (διαθέσιμο εδώ).

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που έλαβε, αρκετές από τις οποίες υποβλήθηκαν μετά την 31η  Δεκεμβρίου 2020, αλλά και τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ό,τι αφορά την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησής τους, η ΕΚΚ αποφάσισε να παρατείνει έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2021 την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΚΚ έλαβε ενενήντα έξι (96) αιτήσεις υπαγωγής στο ΠΚΑ από εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, εκ των οποίων οι επτά (7) δεν έγιναν δεκτές καθώς δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για υπαγωγή στο ΠΚΑ και μία (1) αποσύρθηκε.

Οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που έλαβαν άδεια για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε εξ ορισμού επαγγελματίες πελάτες ή/και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, με έδρα την Κύπρο μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2021, έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Προσωρινής Αδειοδότησης (Temporary Permission Register) που θέσπισε η ΕΚΚ, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται τον Κόμβο Πληροφόρησης για το Brexit (προσβάσιμος εδώ), τον οποίο δημιούργησε η ΕΚΚ με στόχο τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το Brexit και τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις νομικές τους υποχρεώσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΦόρος τιμής σε μια ιδιοφυία της τέχνης της ωρολογοποιίας Glashütte
Επόμενο άρθροPrimetel: 15 χρόνια ασταμάτητης επικοινωνίας