Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται προβλήματα κατά την εισαγωγή χημικών προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT). Γι’ αυτόν τον λόγο, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους εισαγωγείς τέτοιων προϊόντων για τις νέες τους υποχρεώσεις.

Ως γνωστό, το ΗΒ αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο του 2020, με τη μεταβατική περίοδο αποχώρησής του να έχει λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα χημικά και ειδικότερα τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς REACH (αρ. 1907/2006 για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμούς των χημικών προϊόντων) και CLP (αρ.1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων), από την 1η Ιανουαρίου 2021 αυτοί παύουν να ισχύουν στο ΗΒ αλλά θα συνεχίσουν να ισχύουν μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ως εκ τούτου από την 1η Ιανουαρίου 2021, το ΗΒ θεωρείται τρίτη χώρα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα και οι εταιρείες στην Κύπρο και στην υπόλοιπη ΕΕ υποχρεούνται να ελέγχουν κατά πόσον επηρεάζονται από την αποχώρηση του ΗΒ από την Ένωση.

Ειδικότερα, αν κάποια εταιρεία εδρεύει στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η νομοθεσία και οι υποχρεώσεις της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Εάν αυτή η εταιρεία έχει επιχειρηματικούς εταίρους στο ΗΒ τότε θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τις δραστηριότητές της αφού ενδέχεται να έχει να εκπληρώσει νέες υποχρεώσεις και να διαδραματίσει νέους ρόλους σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Κανονισμού REACH οι κυριότερες επιπτώσεις του BREXIΤ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Το ΗΒ είναι πλέον τρίτη χώρα και οι προμηθευτές που διαθέτουν χημικά προϊόντα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προερχόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα θεωρούνται πλέον εισαγωγείς κατά την έννοια του Κανονισμού, με όλες τις υποχρεώσεις του ρόλου αυτού στην αλυσίδα εφοδιασμού.

2. Οι καταχωρίσεις χημικών ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH που έχουν υποβληθεί πριν το ΒRΕΧΙΤ από παρασκευαστές, εισαγωγείς και Αποκλειστικούς Αντιπροσώπους με έδρα το ΗΒ δεν είναι πλέον έγκυρες εάν δεν έχουν μεταφερθεί στην ΕΕ/ΕΟΧ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Οι αριθμοί καταχώρισης που έχουν δοθεί για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται στο ΗΒ δεν ισχύουν πλέον και ως εκ τούτου οι ουσίες αυτές δεν  μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι σχεδόν το ένα τρίτο των καταχωρίσεων από εταιρείες του ΗΒ δεν μεταφέρθηκαν σε εταιρείες στην ΕΕ/ΕΟΧ.  Κατάλογος των ουσιών που έχουν καταχωριστεί μόνο από εταιρείες του ΗΒ, και των οποίων οι καταχωρίσεις είναι πλέον άκυρες είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό χώρο του ECHA εδώ. Οι  εισαγωγείς των συγκεκριμένων χημικών ουσιών από το ΗΒ θα πρέπει να προχωρούν οι ίδιοι με την καταχώριση των ουσιών αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι που ορίζονται με βάση τον Κανονισμό REACH είναι διαφορετικοί από τους συνήθεις αποκλειστικούς αντιπροσώπους που ορίζονται για οικονομικούς σκοπούς και δεν απαιτείται να διεκπεραιώνονται μέσω αυτών οι εισαγωγές των προϊόντων.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό CLP, οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν τις δικές τους κοινοποιήσεις στο Κέντρο Δηλητηριάσεων μέσω της Κεντρικής πύλης υποβολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) πριν εισάγουν επικίνδυνα χημικά μείγματα από το ΗΒ. Οι κοινοποιήσεις που υποβλήθηκαν προηγουμένως από εταιρείες του ΗΒ θα παραμείνουν στη Βάση Δεδομένων και θα είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες Αρχές αλλά δεν θα είναι έγκυρες. Επομένως οι προμηθευτές δεν μπορούν να βασίζονται σε αυτές τις κοινοποιήσεις.

Επιπρόσθετα εάν ένας παρασκευαστής που βρίσκεται στο ΗΒ θέλει να εξαγάγει τα χημικά του προϊόντα στην ΕΕ μετά το BREXIT θα πρέπει να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού CLP. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξακολουθεί να ταξινομεί και να επισημαίνει τα προϊόντα του ανάλογα.  Για όλα τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά η επισήμανση πρέπει να είναι στην ελληνική.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΗ σοφόκλεια τραγωδία σε σύγχρονη σκηνική ανάγνωση από το Θέατρο Khan της Ιερουσαλήμ
Επόμενο άρθροΣτον εμβολιασμό ατόμων 16 και 17 ετών προχωρά το Υπουργείο Υγείας