Η NIPD Genetics ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της  μη-επεμβατικής εξέτασης υγρής βιοψίας NeoThetis, το πρώτο προϊόν υγρής βιοψίας από το ογκολογικό χαρτοφυλάκιο NeoSENTIA, το οποίο εξειδικεύεται στην επιλογή θεραπείας. Η εξέταση NeoThetis μπορεί να καθοδηγήσει τους ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του παχέος εντέρου ή με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) προς την καταλληλότερη θεραπεία.

Η εξέταση NeoThetis μπορεί να πραγματοποιηθεί μόλις διαγνωσθεί ο καρκίνος για επιλογή θεραπείας ή κατά την εξέλιξη της νόσου, όταν ο ασθενής παρουσιάσει αντίσταση σε προηγούμενες θεραπείες για επανεκτίμηση της θεραπείας και για επιλογή θεραπείας σε περίπτωση μετάστασης του όγκου.

Η μη επεμβατική εξέταση υγρής βιοψίας NeoThetis πραγματοποιείται με μια απλή και ανώδυνη αιμοληψία. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εξέτασης είναι ότι μπορεί να συμπληρώσει τις ιστολογικές βιοψίες με τον μοριακό χαρακτηρισμό του όγκου και παράλληλα να υπερβεί κάποιες από τις προκλήσεις τους, όπως τη μη προσβασιμότητα του όγκου και την αδυναμία αξιολόγησης τόσο των μεταστατικών αλλοιώσεων όσο και της ενδοογκικής ετερογένειας και της ετερογένειας μεταξύ όγκων. Η αναφορά των αποτελεσμάτων γίνεται εντός 6-9 εργάσιμων ημερών, διασφαλίζοντας ότι η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Παρέχεται κλινική ερμηνεία των ευρημάτων, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με εγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες και σχετικές κλινικές δοκιμές, ώστε να είναι δυνατή μια προσέγγιση ιατρικής ακριβείας η οποία θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην κλινική διαχείριση του ασθενoύς.

Η εξέταση NeoThetis του καρκίνου του παχέος εντέρου και η εξέταση NeoThetis του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, ανιχνεύουν μεταλλάξεις σε 34 και 36 γονίδια αντίστοιχα, οι οποίες προκαλούν καρκίνο ή σχετίζονται με την αντίσταση στη θεραπεία. Και οι δύο εξετάσεις αναλύουν επίσης τη μικροδορυφορική αστάθεια (MSI). Τα εξεταζόμενα γονίδια έχουν επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές κλινικής πρακτικής για τη θεραπεία του καρκίνου. Τα γονίδια που επιλέγονται εμπερικλείουν μεταλλάξεις και βιοδείκτες υψηλής κλινικής σημασίας (Tier I & II). Σχετίζονται με στοχευμένες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των ανοσοθεραπειών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για χρήση από το FDA ή το EMA, ενώ αποτελούν κριτήρια για ένταξη ή αποκλεισμό από κλινικές δοκιμές και μπορούν να δώσουν ενδείξεις για πιθανή αντίσταση στη θεραπεία.

Ο Kαθ. Φίλιππος Πατσαλής, Ιδρυτής και Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της NIPD Genetics, δήλωσε σχετικά: «Η επαναστατική εξέταση NeoThetis σηματοδοτεί την έναρξη του χαρτοφυλακίου εξετάσεων υγρής βιοψίας, κάτι που θα έχει τεράστιες θεραπευτικές επιδράσεις στον τομέα της ογκολογίας. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας στον τομέα του ελεύθερου κυτταρικού  DNA, εχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική εξέταση που αναδεικνύει και ενισχύει τα μοναδικά πλεονεκτήματα της υγρής βιοψίας. Η εξέταση NeoThetis μπορεί να παρέχει ανεκτίμητης αξίας πληροφορίες και καθοδήγηση για την επιλογή θεραπείας για τον καρκίνο, με το πιο σημαντικό της χαρακτηριστικό να είναι ότι μπορεί να γίνει μη επεμβατικά με πολύ γρήγορα αποτελέσματα».

Πέρα από την εξέταση NeoThetis, το χαρτοφυλάκιο υγρής βιοψίας NeoSENTIA της NIPD Genetics, σύντομα θα περιλαμβάνει εξετάσεις υγρής βιοψίας για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου και τον  εντοπισμό της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου. Οι εξετάσεις υγρής βιοψίας NeoSENTIA έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν τη δυνατότητα στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που ενισχύουν την κλινική διαχείριση και τη στοχευμένη θεραπεία των ασθενών.

NIPD GENETICS

Η NIPD Genetics είναι μια κορυφαία, καινοτόμος εταιρεία βιοτεχνολογίας που σχεδιάζει, αναπτύσσει και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης μέσω του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου γενετικών και κλινικών υπηρεσιών της. Tα υπερσύγχρονα εργαστήρια της NIPD Genetics είναι διαπιστευμένα με CAP και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα CLIA και ISO. Η NIPD Genetics χρησιμοποιεί την εκτεταμένη τεχνογνωσία και την προηγμένη τεχνολογία της για να παρέχει γρήγορα και με ασφάλεια ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα στους ασθενείς και τους συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter