Μετά την έγκριση της απόφασης για τους ιδίους πόρους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί πλέον να αρχίσει να αντλεί πόρους για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσω του NextGenerationEU. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, θα εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ το 2021, τα οποία θα συμπληρωθούν με δεκάδες δισεκατομμύρια βραχυπρόθεσμα γραμμάτια της ΕΕ για την κάλυψη των υπόλοιπων χρηματοδοτικών αναγκών. Το ακριβές ποσό των ομολόγων της ΕΕ και των γραμματίων της ΕΕ θα εξαρτηθεί από τις ακριβείς ανάγκες χρηματοδότησης και η σημερινή αξιολόγηση της Επιτροπής θα αναθεωρηθεί το φθινόπωρο. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να χρηματοδοτεί, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όλες τις προγραμματισμένες επιχορηγήσεις και δάνεια προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτικών της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Το εν λόγω σχέδιο χρηματοδότησης βασίζεται σε αρχική εκτίμηση των αναγκών των κρατών μελών όσον αφορά τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις. Η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει το σχέδιο χρηματοδότησης τον Σεπτέμβριο, όταν θα διαθέτει σαφέστερη εικόνα των χρηματοδοτικών αναγκών των κρατών μελών της ΕΕ για τους τελευταίους μήνες του έτους.

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα την ετήσια απόφαση δανειοληψίας για το 2021. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τα μέγιστα ποσά που εξουσιοδοτείται να δανειστεί η Επιτροπή έως το τέλος του έτους.

Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τώρα τις προετοιμασίες για την πρώτη έκδοση NextGenerationEU που αναμένεται για αργότερα εντός του Ιουνίου. Τα πρώτα γραμμάτια της ΕΕ θα εκδοθούν τον Σεπτέμβριο, όταν τεθεί σε λειτουργία ο χώρος πλειστηριασμών της ΕΕ.

O κ. Γιοχάνες Χαν, επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, πραγματοποιούμε ακόμη ένα βήμα προόδου στις προετοιμασίες για την πρώτη δανειοληψία με στόχο τη χρηματοδότηση της συλλογικής μας ανάκαμψης μέσω του NextGenerationEU. Με την έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ και με τη χρήση πρόσθετων βραχυπρόθεσμων γραμματίων κατά το τρέχον έτος, θα καταφέρουμε να καλύψουμε τις πιο επείγουσες ανάγκες των κρατών μελών και να τα οδηγήσουμε σε μια πορεία βιώσιμης ανάκαμψης και προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη».

Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές — έως 750 δισ. ευρώ σε τιμές 2018, ή περίπου 800 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Αυτό συνεπάγεται όγκους δανειοληψίας ύψους, κατά μέσο όρο, περίπου 150 δισ. ευρώ ετησίως από τα μέσα του 2021 έως το 2026, γεγονός που θα καταστήσει την ΕΕ έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες σε ευρώ.

Έναρξη του δανεισμού 

Η πρώτη έκδοση ομολόγων θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικής έκδοσης και θα οργανωθεί με τα ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο δίκτυο βασικών διαπραγματευτών της Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκε στις 31 Μαΐου. Πριν από τα τέλη Ιουλίου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω κοινοπρακτικές συναλλαγές.

Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να ξεκινήσει την έκδοση ομολόγων και γραμματίων της ΕΕ μέσω δημοπρασιών από τον Σεπτέμβριο του 2021. Αφού τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα δημοπρασιών, η Επιτροπή θα διοργανώνει τακτικά κοινοπρακτικές εκδόσεις και δημοπρασίες για τα ομόλογα. Θα διοργανώνει επίσης τακτικές δημοπρασίες για τα γραμμάτια της ΕΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες των δημοπρασιών, καθώς και σχετικά με τη δομή του προγράμματος για τα γραμμάτια της ΕΕ, θα δημοσιευτούν πριν από την έναρξη των δημοπρασιών, αργότερα εντός του τρέχοντος έτους.

Ιστορικό

Η σημερινή ανακοίνωση συνάδει με τη διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης για τον δανεισμό NextGenerationEU, όπως παρουσιάστηκε στις 14 Απριλίου. Βασίζεται στα προηγούμενα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για να διασφαλίσει την επιτυχή εκτέλεση των δανειοληψιών. Νωρίτερα τον Μάιο, η Επιτροπή ανακοίνωσε τον πάροχο της πλατφόρμας δημοπρασιών. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τον πρώτο κατάλογο των μελών του δικτύου βασικών διαπραγματευτών. Οι 39 τράπεζες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα στηρίξουν την επιτυχή τοποθέτηση ομολόγων NextGenerationEU, μέσω επενδυτών, με τους πλέον, κατά το δυνατόν, ευνοϊκούς όρους για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες τους.

Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να απευθυνθεί στην αγορά για τη χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης από τον Ιούνιο χάρη στην ταχεία έγκριση της απόφασης για τους ιδίους πόρους εντός μόλις πέντε μηνών.

Η απόφαση για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU μέσω χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές αναμένεται να αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Χάρη στην υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να δανειστεί με ευνοϊκούς όρους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα μεταβιβάσει το όφελος απευθείας στα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της δανειοδότησής τους ή στον προϋπολογισμό της Ένωσης με τη μορφή της καταβολής χαμηλών επιτοκίων για δανειοληψίες που προορίζονται για τη χρηματοδότηση των δαπανών για την ανάκαμψη.

Δεδομένων των όγκων, της συχνότητας και της πολυπλοκότητας των μελλοντικών δανειοληψιών, η Επιτροπή θα ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από μεγάλους και συχνούς εκδότες και θα εφαρμόσει διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης.

Η πρακτική αυτή διαφέρει από την προσέγγιση συνακόλουθων πράξεων «back-to-back» που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής η Επιτροπή για να δανείζεται από τις αγορές, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του προγράμματος SURE. Κατά τα τελευταία 40 έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει διάφορα δανειοδοτικά προγράμματα για τη στήριξη κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Όλες αυτές οι δανειοδοτικές πράξεις χρηματοδοτήθηκαν στη βάση τύπου «back-to-back», κυρίως μέσω κοινοπρακτικών εκδόσεων ομολόγων.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΝέοι κανόνες για τα μετρητά εντός ΕΕ – Μαξιλαράκι οι €10,000
Επόμενο άρθροΝέες κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία