Από αύριο, 3 Ιουνίου, θα τεθούν σε ισχύ νέοι κανόνες, οι οποίοι θα βελτιώσουν το σύστημα της ΕΕ για τους ελέγχους των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται και εξέρχονται από την ΕΕ. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τον αποκλεισμό των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ ή εξέρχονται απ’ αυτό υποχρεούνται ήδη να συμπληρώνουν δήλωση ρευστών διαθεσίμων όταν μεταφέρουν περισσότερα από 10.000 ευρώ σε μετρητά ή το ισοδύναμό τους σε άλλα νομίσματα ή άλλα μέσα πληρωμής, όπως ταξιδιωτικές επιταγές, γραμμάτια κ.λπ.

Από αυτή την Πέμπτη, ωστόσο, θα εφαρμοστούν ορισμένες αλλαγές που θα καταστήσουν τους κανόνες ακόμη πιο αυστηρούς και τη μεταφορά μεγάλων ποσών μη ανιχνεύσιμων ρευστών διαθεσίμων ακόμη δυσκολότερη.

Πρώτον, ο ορισμός των «ρευστών διαθεσίμων» βάσει των νέων κανόνων θα διευρυνθεί και θα καλύπτει πλέον τα χρυσά νομίσματα και ορισμένα άλλα αντικείμενα από χρυσό. Δεύτερον, οι τελωνειακές αρχές θα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν δράση σε περίπτωση ποσών χαμηλότερων από 10.000 ευρώ, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.

Τέλος, οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης στο εξής να ζητούν την υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων όταν εντοπίζουν μετρητά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που αποστέλλονται ασυνόδευτα μέσω ταχυδρομείου, φορτίων ή ταχυμεταφορών. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές και η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε κάθε κράτος μέλος διαθέτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή των επικαιροποιημένων κανόνων σημαίνει ότι αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ οι τελευταίες εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΕ.Ε: Στην παροχή δημοσιονομικής καθοδήγησης επικεντρώνεται η Εαρινή Δέσμη
Επόμενο άρθροΚομισιόν: Ομόλογα €80 δις το 2021 στα πλαίσια του μηχανισμού ανάκαμψης