Εκπρόσωποι της Ε.Ε., του Προγράμματος COST και του ΙδΕΚ παρουσιάζουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Νέα διαδικτυακά σεμινάρια με έμφαση στο μεγαλύτερο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) «Ορίζοντας Ευρώπη», με προϋπολογισμό ύψους €95.5 δισεκατομμυρίων, διοργανώνει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι χωρίς χρέωση.

Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του εγχώριου οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (E&K) ως προς την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και στο Πρόγραμμα COST, το ΙδΕΚ προγραμματίζει για τον μήνα Ιούνιο τρία νέα webinars. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι υπηρεσίες που προσφέρει το Ίδρυμα, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι κυπριακοί φορείς.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του ΙδΕΚ για τον «Ορίζοντα Ευρώπη» και το Πρόγραμμα COST, με τη συμμετοχή ομιλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γραμματεία του Προγράμματος COST καθώς και ερευνητών/τριών που θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους στους συμμετέχοντες.

Το πρώτο σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιουνίου 2021 και η εγγραφή είναι απαραίτητη μέσω της ιστοσελίδας του ΙδΕΚ.

Το πρόγραμμα για τον Ιούνιο έχει ως ακολούθως:

  • 02/06: COST: Building Networks and Sharing Ideas – Opportunities to Participate

Το webinar αφορά στο Πρόγραμμα COST (European Cooperation in Science & Technology) και σε αυτό θα απευθύνει χαιρετισμό ο Διευθυντής του Οργανισμού, Dr Ronald de Bruin. Οι συμμετέχοντες θα τύχουν ενημέρωσης από στελέχη του ευρωπαϊκού Οργανισμού αναφορικά με τις ευκαιρίες δικτύωσης που προσφέρονται, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν σε υφιστάμενες Δράσεις ή/και να υποβάλουν προτάσεις για δημιουργία νέων. Παράλληλα, τρεις ερευνητές/τριες από την Κύπρο που συμμετείχαν σε Δράσεις του COST θα μιλήσουν για τις εμπειρίες και τα οφέλη που αποκόμισαν.

  • 10/06: «MSCA – DOCTORAL NETWORKS»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τη Δράση Marie Sklodowska-Curie Doctoral Networks και η παρουσίαση των καινοτομιών και νέων στοιχείων που εισάγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Κατά τη διάρκεια του webinar, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής επιτροπής κ. Ιωάννης Μπίτσιος, θα αναλύσει στους συμμετέχοντες τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής ενώ οι Καθηγητές Δρ. Κωνσταντία Αλεξάνδρου και Δρ. Τιμόθεος Παπαδόπουλος θα μιλήσουν για την προσωπική τους εμπειρία όσον αφορά τη διαδικασία συγγραφής μιας πρότασης. Επιπρόσθετα, ο Δρ. Χρήστος Παναγιωτίδης θα απευθυνθεί στους ενδιαφερόμενους, μέσα από τη σκοπιά του αξιολογητή προτάσεων.

  • 28/6: Widening Participation & Strengthening the ERA

Το σεμινάριο αφορά στο Πρόγραμμα “Widening Participation & Strengthening the ERA” του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Θα γίνει παρουσίαση των υφιστάμενων αλλά και νέων εργαλείων της ενότητας Widening (Teaming, Twinning, ERA Chairs, Excellence Hubs, European Excellence Initiative, Hop-on facility, ERA Fellowships, ERA Talents), ενώ θα δοθούν πληροφορίες αναφορικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που αφορούν στην ενότητα «Ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (Strengthening the ERA) από τον Δρα Stefan Weiers, Head of Sector – Senior Expert, DG Research & Innovation της ΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω του θεσμικού του ρόλου ως ο οργανισμός που συντονίζει τις δραστηριότητες για συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα Ευρώπη», το ΙδΕΚ προσφέρει μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής, εξατομικευμένη πληροφόρηση και στήριξη σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επιπλέον, παρέχει ένα ευρύ φάσμα δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος, όπως η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εργαστηρίων, στήριξη για εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών, χρηματοδότηση για συμμετοχή σε Ημερίδες Δικτύωσης, προεπισκόπηση προτάσεων καθώς και στήριξη για τη συγγραφή προτάσεων και την υλοποίηση έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στα διαδικτυακά σεμινάρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΟ Σύνδεσμος Τραπεζών διευρύνει την ψηφιακή του παρουσία
Επόμενο άρθροΕυρωπαϊκή πρωτιά για τις θάλασσες της Κύπρου