Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με την αίτηση προσχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στη Σύμβαση του Λουγκάνο, η οποία είναι διεθνής σύμβαση που, μεταξύ άλλων, επεκτείνει τα οφέλη του πλαισίου της ΕΕ για την αναγνώριση και την εκτέλεση αστικών και εμπορικών αποφάσεων στα κράτη της ΕΖΕΣ.

Οι χώρες αυτές συμμετέχουν, τουλάχιστον εν μέρει, στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων. Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να αποχωρήσει από την ΕΕ, την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση, καθώς επίσης αποφάσισε να έχει πιο χαλαρές σχέσεις με την ΕΕ απ’ ό,τι οι χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της στο αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου να προσχωρήσει στη σύμβαση.

Όπως και για όλες τις άλλες τρίτες χώρες, η ΕΕ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες συνεργασίας στο πλαίσιο των πολυμερών συμβάσεων της Χάγης.

Η Επιτροπή προέβη σε διεξοδική αξιολόγηση του αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και το συζήτησε με τα κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το ορθό πλαίσιο για μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων παρέχεται από τις πολυμερείς συμβάσεις της Χάγης αντί της σύμβασης του Λουγκάνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πλέον την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους προτού η Επιτροπή ενημερώσει σχετικά τον θεματοφύλακα της σύμβασης του Λουγκάνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΒΙΝΤΕΟ: Το ποντίκι που όταν δουλεύεις πολλές ώρες φεύγει
Επόμενο άρθροmedone.com.cy, το μεγαλύτερο οnline φαρμακείο της Κύπρου