Ο ΠΔΣ και ο ΣΕΛΚ υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για επέκταση και ενδυνάμωση των σχέσεων τους.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου, οι δύο οργανισμοί θα έχουν τακτική επαφή και συνεργασία σε θέματα που άπτονται των εποπτικών τους ρόλων και αρμοδιοτήτων, όπως:

–  τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(I)/2007),

– τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012,

–  τους  περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμων του 2015,

–  τον περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου του 2016.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποβλέπει στην ενδυνάμωση του εποπτικού ελέγχου των δύο οργανισμών και στη συχνή ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, προς την καλύτερη διεκπεραίωση εργασιών και καθηκόντων.

Παράλληλα, το Μνημόνιο προβλέπει στενότερη συνεργασία για τη διοργάνωση κοινών δράσεων όσον αφορά δραστηριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των μελών τους, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας σε τυχόν άλλα έργα (όπως θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού κ.λπ.).

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ Χρίστος Κληρίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου με τον ΣΕΛΚ, επισημαίνοντας ότι μέσω αυτής της αμφίδρομης συνεργασίας θα προκύψουν ιδιαίτερα επωφελή αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι ενισχύεται σημαντικά η ομοιόμορφη προσέγγιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Δημήτρης Βάκης, ανέφερε ότι το εν λόγω Μνημόνιο αποτελεί σημαντική εξέλιξη και για τους δύο οργανισμούς, αφού αποτελούν σημαντικούς πυλώνες του τομέα των υπηρεσιών. Πρόκειται, επεσήμανε, για εκπλήρωση δέσμευσης για στενότερη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών κάτω από τη νομοθεσία για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθρο2.152 αιτήσεις για το σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»
Επόμενο άρθροΣε θέση Αντιπρόεδρου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου εκλέχθηκε ο Πρόεδρος του ΚΝΕ