Αύξηση 14% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020

 

Στα €9.8 δισ. ανήλθε το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση για το πρώτο τρίμηνο του 2021, καταγράφοντας αύξηση 14% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, όπως προκύπτει από το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Το στατιστικό δελτίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και παρουσιάζει τα πιο σημαντικά  δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 284 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), από τις οποίες οι 196 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 173 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 52 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 59 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 31 ΔΟΕΕ, 73 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 4 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Όσον αφορά στο συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση, το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ανερχόταν στα €9.8 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 14% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ενώ η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €7.97 δισ. Το 52% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση  προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 17% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 23% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 7% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 85% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 9% οι επενδύσεις σε Καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 36% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 13% σε Ακίνητα.

Συνολικά υπάρχουν 166 ΟΣΕ με δραστηριότητες. Το 74% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση κατέχεται από 149 Κυπριακούς ΟΣΕ (10 ΟΣΕΚΑ, 51 ΟΕΕ, 63 ΟΕΕΠΑΠ και 25 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 166 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 123 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €2.2 δισ. (22.8% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 54% των επενδύσεων στην Κύπρο αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 14%.

Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των επενδυτών σε ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλοι (99.3%) είναι ιδιώτες επενδυτές. Σε ό,τι αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 38.2% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 49.9% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 11.9% Ιδιώτες Επενδυτές.

Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €314.9 εκατ. (3.22% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €36 εκατ. (0.37% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα της Ναυτιλίας στα €31.7 εκατ. (0.32% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων στα €39.5 εκατ. (0.40% του συνολικού ΕΥΔ) και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων στα €5.6 εκατ. (0.06% του συνολικού ΕΥΔ).

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροGordian: Τεμάχια γης από €3,600
Επόμενο άρθροΝέοι γραμμικοί επιταχυντές στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου