Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με στόχο την ενδυνάμωση

των οικοσυστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας σε Κύπρο και Ελλάδα

 

Με βασική επιδίωξη την περαιτέρω ενίσχυση των οικοσυστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου και της Ελλάδας καθώς και τη διεύρυνση της συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) της Ελλάδας, προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης.

Αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Έρευνα και Καινοτομία ως προς την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προκλήσεων, ΙδΕΚ και ΕΚΤ ενώνουν δυνάμεις, με στόχο τη διευκόλυνση της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ φορέων από τις δυο χώρες. Στο επίκεντρο του Μνημονίου βρίσκεται η συνεργασία για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη», καθώς και για την πρωτοβουλία του ΕΚΤ «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας».

Ειδικότερα, το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενθάρρυνση των κυπριακών και ελληνικών φορέων για υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» και συγκεκριμένα στις Πολυτομεακές Προτεραιότητες «Υγεία», «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και στις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, μέσω δράσεων που θα πραγματοποιούνται από τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής των δύο χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφόρησης και η διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ενημέρωση και τη δημιουργία συνεργασιών ανάμεσα στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της κάθε χώρας.

Παράλληλα, μέσα από την πρωτοβουλία του ΕΚΤ «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» προωθείται η δικτύωση απόδημων επιστημόνων, ερευνητών και καινοτόμων επιχειρήσεων από την Κύπρο και την Ελλάδα με στόχο την αμοιβαία επωφελή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Η Πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο τη δημιουργία γεφυρών κατανόησης και την καλλιέργεια δεσμών συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» (www.knowledgebridges.gr), η οποία ανανεώθηκε πρόσφατα, δύνανται να εγγραφούν ως μέλη Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων και Κυπρίων, της διασποράς για την λήψη υπηρεσιών και ενημέρωσης με βασικό σκοπό τη δικτύωση και τη συνεργασία. Η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα παρέχει ένα φιλικό, εύχρηστο και διαδραστικό περιβάλλον στα μέλη του δικτύου, που αναζητούν συνεργάτες, που επιθυμούν να λάβουν καθοδήγηση από καταρτισμένους μέντορες για περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, καθώς επίσης και να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφόρηση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες, υποτροφίες και σπουδές στην Ελλάδα και να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο συνάντησης των Διευθυντών των δύο φορέων, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου, που θεσμοθετεί μια συνεργασία η οποία ισχυροποιεί τις ήδη στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Ο  κ. Θ. Λουκαΐδης σημείωσε πως «η ενθάρρυνση της εκπόνησης κοινών έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με κράτη που διαθέτουν πιο προηγμένο οικοσύστημα από την Κύπρο αυξάνουν την εξωστρέφεια και διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσης και δεξιοτήτων, συμβάλλοντας σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού οικοσυστήματος». «Ως εκ τούτου», πρόσθεσε, «η οικοδόμηση δεσμών με φορείς όπως το ΕΚΤ διανοίγουν νέες προοπτικές και ενισχύουν τη συνεργασία με την ελληνική και κυπριακή διασπορά, η οποία μπορεί να εμπλουτίσει την έρευνα που διεξάγεται στη χώρα μας και να διευκολύνει τη διεθνή δικτύωση της επιστημονικής κοινότητας».

Η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη δήλωσε την ικανοποίησή της για την επισημοποίηση της συστηματικής συνεργασίας στη βάση κοινών σημείων ενδιαφέροντος με έναν φορέα όπως το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. «Στόχος μας είναι, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, να βοηθήσουμε τις κοινότητες Ελλήνων και Κυπρίων ερευνητών, επιστημόνων, επιχειρηματιών και επαγγελματιών να δικτυωθούν και να έχουν αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε πληροφόρηση αλλά και στοχευμένες υπηρεσίες». Τέλος, η κα Ε. Σαχίνη αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας των δυο οργανισμών όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία είναι Εθνικά Σημεία Επαφής, και στην ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας που είναι απαραίτητη για την διαμόρφωση ενός επωφελούς οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας μεταξύ των δυο χωρών.

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)   Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) (www.ekt.gr) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ, ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων,  που παράγεται στην Ελλάδα. To EKT παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που ενισχύουν τη γνώση και τη μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία και οικονομία, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΟ Γιώργος Τζιωρτζής αποχωρεί από την KPMG
Επόμενο άρθροΕπιστρέφουν τα μαθήματα μαγειρικής της Lidl Food Academy